Baťův kanál bude prodloužen o sedm kilometrů ve směru do Hodonína

Foto: Baťův kanál

HODONÍN – V poslední den školního roku podepsal pan ředitel Ředitelství vodních cest Lubomír Fojtů s vítěznými firmami smlouvu o výstavbě plavební komory Rohatec-Sudoměřice za 330 milionů. Hotovo bude za dva roky.

Ředitelství vodních cest České republiky podepsalo smlouvu se zhotovitelem na výstavbu plavební komory Rohatec-Sudoměřice. Hlavní část Baťova kanálu se tak prodlouží o 7 km až do Hodonína. Součástí chystané plavební komory Rohatec-Sudoměřice má byt i jez Sudoměřice a rozšíření kapacity přístavu Rohatec. Akce má trvat dva roky, staveniště se předá v srpnu. Tím bude Rohatec propojen s Baťovým kanálem. Smlouvy se podepisovaly se na lodi přímo v napojení Baťova kanálu do Moravy. Tímto dnem se začínají plnit velká očekávání řady turistů, příznivců rekreační plavby i starostů obcí podél Baťova kanálu, kdy se sny o prodloužení vodní cesty do Hodonína stávají realitou. „Po 85 letech od dokončení stávajících plavebních komor Baťova kanálu tak bude postavena čtrnáctá plavební komora. V tuto chvíli již nic nebrání zahájení stavebních prací,“ říká ředitel Ředitelství vodních cest ČR Lubomír Fojtů.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Stavba by měla být hotova v roce 2025. Správcem nového vodního díla po jeho dokončení bude Povodí Moravy, s.p. Ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení Společnost baťův kanál tvořené vedoucím společníkem firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, a druhým společníkem Metrostav DIZ s.r.o.  Stavba bude zahájena během letních měsíců. Stavební náklady ve výši 340 milionů Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní Infrastruktury.