Ve Veselí nad Moravou opraví zbývající část silnice I/54

Foto: Město Veselí nad Moravou

HODONÍN – Od pondělí 14. srpna byla ve Veselí nad Moravou plánovaná dvouměsíční uzavírka související s opravou části silnice I/54 ve směru na Blatnici. ŘSD rekonstrukci zahájí již 8. srpna.

Ředitelství silnic a dálnic Jihomoravského kraje bude ve Veselí nad Moravou od 8. srpna provádět kompletní opravu úseku silnice I/54 ve směru na Blatnici. Opraví úsek v ulici Blatnická a zrekonstruuje také přilehlé autobusové zastávky. Celková oprava komunikace v délce 219 m je plánovaná od křižovatky s ulicí Dvořákova a Kollárova po parkoviště U Polikliniky. V rámci úpravy nároží křižovatky s ulicí U Polikliniky se navíc posune přechod pro chodce. Autobusový záliv se přesune do nové polohy ve směru do centra Veselí nad Moravou za křižovatku s ulicí U Polikliniky. Na tuto opravu by měly plynule navázat stavební práce související s vybudováním nového kruhového objezdu. Dokončení prací ŘSD plánuje koncem září. Objízdná trasa povede obousměrně po místní komunikaci ulicemi Hutník a Dvořákova.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Upozorňujeme, že práce na silnici I/54 v ulici Blatnická budou probíhat za vyloučení vozidel do 9 tun a linkových autobusů, pro které bude stanovena objízdná trasa vedená po místní komunikaci na ulici Hutník a ulici Dvořákova. Nákladní vozidla budou moci přes stavbu projíždět za kyvadlového provozu řízeného semafory. Autobusové zastávky U Polikliniky budou v rámci úprav přesunuty na Hutník. „Prosíme řidiče o ohleduplnost a dodržení objízdných tras a přechodného dopravního značení,“ vyzvala mluvčí města Simona Dufková.