Moravané vás zvou do Brna na Den za Moravu

Ilustrační foto: vlajka Moravy

BRNO – Spolek Moravská národní obec zve příznivce Moravy na tradiční moravské slavnosti Den za Moravu, který pořádá v Brně v sobotu 16. září.

Den za Moravu je oslava Moravy, moravské historie, kultury a tradic. Uskuteční se při příležitosti dvou historických výročí: 1201 let od první písemné zmínky o Moravanech z roku 822 a 613 let od zvolení moravského markraběte Jošta římským králem dne 1. října 1410. Letošní 18. ročník Dne za Moravu se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Programem provází populární moderátor Luděk Savana Urbánek. Program:

  • 9.15 hodin – začátek slavnosti v kostele sv. Tomáše na Moravském náměstí, kde bude za doprovodu hudby uctěn zde pochovaný Jošt Lucemburský, markrabě moravský.
  • 10.00 hodin – kulturní program a průvod městem s tancem a zpěvem.
  • 11.00 hodin – projevy osobností, předání pamětních listů a cen Osobnostem Moravy 2022, vystoupení národopisných a historických souborů na náměstí Svobody

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Den za Moravu je unikátní akce, protože je jediná s působením pro celou Moravu v jejích historických hranicích. „Rádi bychom tuto tradici udrželi. Proto si vás dovolujeme požádat o finanční příspěvek na konání této slavnosti, budeme vděčni za jakoukoliv částku. Své příspěvky můžete posílat na účet našeho spolku Moravská národní obec: 2900076325/2010 se zprávou pro příjemce Den za Moravu. Potvrzení o daru na žádost vystavíme. Děkujeme za podporu. Těšíme se na setkání,“ uvedla Moravská národní obec.