Ústřední hřbitov se bude pyšnit novými cestami se závlahou

Zdroj: hrbitovybrno.cz

BRNO – Radní schválili žádost o podání dotace na vybudování nových asfaltových cest na Ústředním hřbitově. Ty budou nově propustné a odvádět závlahu k okolním stromům.

Hlavním cílem rekonstrukce je vyřešení špatného technického stavu a nehospodárného zacházení se srážkovou vodou. Tím se zlepší klimatické podmínky celého hřbitova a srážky budou maximálně využité pro zavlažování vegetace. „Stávající systém odvodnění nevyhovuje potřebám zeleně, navíc velmi zatěžuje městský kanalizační systém. Nově budou cestičky propustné a budou závlahu odvádět k okolní vegetaci, hlavně stromům. Dešťovka, která se nevstřebá tímto způsobem, se odvede pomocí sběrného potrubí do podzemní retenční nádrže. Vodu tak využijeme pro další zalévání,“ nastínil náměstek primátorky pro oblast životního prostředí Jaroslav Suchý.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Součástí záměru je rekonstrukce všech inženýrských sítí (plynovod, vodovod, sdělovací a elektro vedení, osvětlení). Místo stávajících nepropustných asfaltových cestiček vzniknou štěrkové retenční trávníky. Celkové výdaje na realizaci projektu se předpokládají ve výši 401 milionů korun. Dotace Ministerstva životního prostředí se odhaduje na 244 milionů korun. Zbytek doplatí město.