Zvláště podivné setkání: Navštívil básník Owen po své smrti bratra, aby se rozloučil?

Wilfred Owen. Zdroj: www.snl.no

Jedním z nejlepších básníků první světové války, který proslul básní Podivné setkání (kdy se v podsvětí setkávají německý a britský voják), byl Wilfred Owen. Bohužel padl jen týden před uzavřením příměří.

Nečekaná návštěva

V den, kdy utichly zbraně, pocítil jeho bratr Harold, námořní důstojník, jakousi předtuchu. Později ho v jeho kajutě navštívil Wilfredův duch. Haroldova reakce? Nebylo to zděšení, v době jejich „setkání“ neměl Harold o bratrově smrti ani tušení.

Svůj zážitek později podrobně popsal. Sešel údajně do své kajuty, aby napsal nějaké dopisy, a ke svému úžasu v kajutě našel Wilfreda, jak sedí na jeho židli. Byl velmi udiven, tak k němu hned nepospíchal. Zeptal se bratra, jak se k němu proboha dostal?

Ale Wilfred se nezvedl a Harold viděl, že se bratr nemůže pohnout, ale nespouští z něj oči, v nichž se zračil známý pohled snažící se bratra přimět, aby mu porozuměl.

Když Harold promluvil, na tváři bratra se rozlil jeho nejmilejší úsměv. Harold popisuje, že nepociťoval žádný strach, pouze obrovskou radost z bratrovy přítomnosti. Přesto znovu promluvil, aby se zeptat, jak je možné, že je jeho milý bratr v jeho kajutě. Ten stále nepromluvil, jen se usmíval. Jeho mlčení nepřipadalo Haroldovy podivné, jako tomu bylo předtím – jakýmsi záhadným způsobem působilo naprosto přirozeně.

Harold to vyjádřil tak, že z Wilfreda vyzařovalo něco, co činilo jeho přítomnost nepopiratelně oprávněnou a nijak neobvyklou. Bratr měl nesmírnou radost, že je u něj, nemohl pochopit, ale ani nechtěl pochopit, jak se tam dostal, spokojil se s tím, že je Wilfred nablízku.

Dále se na nic neptal. Wilfred měl na sobě uniformu a Harold později vzpomínal, že jej napadlo, že její barva khaki vypadá na pozadí zařízení kajuty nemístně. Při této myšlence od něj musel odvrátit oči… A když se opět podíval na židli, byla prázdná.

Harold cítil, jak se sice uvolňuje, ale současně se dostavuje pocit prázdnoty a absolutní ztráty. Pomyslel si, že to snad byl pouze sen, přestože stále stál.

Najednou se ho zmocnila taková únava, že došel k posteli, lehl si a okamžitě upadl do hlubokého spánku. Když se probudil, věděl prý s absolutní jistotou, že jeho bratr je po smrti…