Na rozšíření D1 mezi křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih se pracuje v nepřetržitém provozu

Foto: ŘSD JMK

BRNO – Na rozšíření dálnice D1 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih se pracuje od začátku srpna v nepřetržitém provozu. Dokončení rozšíření v úseku dlouhém 1,4 kilometru ze čtyř na šest pruhů se předpokládá v červnu 2025.

Od termínu zahájení prací 1. 8. 2023, bylo v rámci skrývek a budování zemního tělesa zapracováno cca 50 tisíc krychlových metrů zeminy. Dále v souběhu probíhají práce rozšíření pravé poloviny mostní estakády a úpravy středního dělícího pásu. Po převedení dopravy do jednoho jízdního pásu bude v zimních měsících probíhat demolice levé poloviny estakády. Předpoklad převedení dopravy na pravý jízdní pás je v prosinci 2023. V roce 2024 bude vybudováno finální rozšíření levého pásu dálnice včetně mostu a bude zde převeden provoz opět v režimu 2+2. Následně bude demolována pravá polovina estakády a v roce 2025 bude dokončeno rozšíření pravé poloviny dálnice  ve směru na Ostravu. Předpoklad uvedení stavby do provozu, to znamená obou jízdních pásů v plné šířce, je v červnu roku 2025. Výstavba probíhá v režimu 24/7, to znamená, že se pracuje ve dne, v noci i o víkendech. Samozřejmě s ohledem na klimatické podmínky.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Dálnice D1 v okolí Brna již dlouhodobě kapacitně nedostačuje. Denně zde projede až 80 tisíc vozidel, což způsobuje pravidelné dopravní problémy i v situaci, kdy je dálnice zcela bez omezení. „Právě z tohoto důvodu ŘSD přistoupilo ke zkapacitnění dálnice, které sice řidičům přinese dočasné snížení jízdního komfortu, po dokončení prací však naopak dojde k výraznému zvýšení plynulosti, a tedy i bezpečnosti dopravy na dálnici D1,“ vysvětlil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.