Masarykova univerzita v Brně se vyjádřila ke střelbě na Filosofické fakultě v Praze

Foto: MUNI

BRNO – V souvislosti se střelbou na Filosofické fakultě v Praze, k níž došlo ve čtvrtek 21. prosince odpoledne, vydala Masarykova univerzita v Brně stanovisko k této tragické události. Spustila také dobročinnou sbírku pro pozůstalé obětí a studenti pořádají pietní setkání před budovou Filozofické fakulty MU v Brně.

Masarykova univerzita vyhlašuje solidární finanční pomoc na podporu osob zasažených v souvislosti s útokem na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dne 21. prosince. Vybraná částka bude předána rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové začátkem roku 2024 k využití pro potřeby osob zasažených útokem na FF UK. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes obchodní centrum Masarykovy univerzity. Informace o aktuálně darované částce jsou zveřejněny na webu muni.cz.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Studentská komora Akademického senátu Masarykovy univerzity také pořádá dnes v pátek 22. prosince v 15 hodin pietní setkání před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v brněnské ulici Arne Nováka. „Dnes v 15:00 se setkáme při vstupu do hlavního fakultního areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na ulici Arne Nováka, kde společně zapálíme svíčky a položíme květiny na již studenty vytvořeném pietním místě. Mezi pozvanými jsou i kolegové z fakultních studentských komor naší univerzity a také studentští zástupci z dalších brněnských univerzit,“ napsali studenti v pozvánce.

Foto: MUNI