Záchranná stanice pro dravé ptáky Rajhrad přijala loni druhý nejvyšší počet živočichů v historii

foto: Záchranná stanice Rajhrad

BRNO-VENKOV – Ohlédnutí za uplynulým rokem 2023 je v záchranné stanici pro dravé ptáky v Rajhradu velmi úspěšné. Celkem bylo v průběhu roku přijato 618 živočichů v 84 živočišných druzích, což byl druhý nejvyšší počet přijatých živočichů v historii této záchranné stanice.

V Záchranné stanici pro dravé ptáky Rajhrad bylo v průběhu roku přijato celkem 618 živočichů v 84 živočišných druzích. Byl to druhý nejvyšší počet přijatých živočichů v historii stanice. Nejpočetnějším druhem zvířat byla letos v první desítce poštolka obecná, ošetřovali 86 jedinců. Na druhém místě byla káně lesní, těch ošetřili 42, a dále na třetím až desátém místě se umístili ježek západní s 37 jedinci, rorýs obecný s 34 kusy, hrdlička zahradní také 34 kusů, kachna divoká 28, jiřička obecná 25, kos černý 24, vrabec domácí 22 a desítku uzavírá kalous ušatý s 21 ptačích jedinců. Celkem šlo o 353 zvířat a tvořili tak dohromady 57 % z celkového počtu přijatých zvířat. „K nejvzácnějším pacientům patřili orel královský i mořský, poštolka rudonohá, luňák hnědý, bukáček malý i bukač velký,“ pochlubili se pracovníci záchranné stanice na své stránce.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Důvodem pro přijetí živočichů do péče stanice se staly následující příčiny: 294 zvířat bylo zařazeno do kategorie zranění, které bylo způsobeno dopravou, dále fraktury končetin, ulovení kočkou, popálení na elektrických sloupech, nárazem do oken. Mláďat bylo 230, 47 zvířat bylo odchyceno zapadlých do šachet nebo zamotaných v provázku, nalezených uvnitř budov, ostatních důvodů bylo 31, čtyřikrát byla příčinou otrava, 11 zvířat bylo vysílených a jednoho přijali z jiné záchranné stanice.  Z celkového počtu 618 přijatých jedinců se podařilo nadpoloviční část z nich, tedy 343 kusů (55,5 %) vypustit zpět do přírody. Na následky úrazu nebo ve vážném zdravotním stavu uhynulo nebo bylo utraceno 251 kusů (40,6 %). Dva exempláře byly předány jinam (0,3 %). Dosud v držení nebo léčbě zůstává 22 živočichů (3,6 %).