Lávka přes Baťův kanál ve Strážnici se bude opravovat

Foto: Město Strážnice

HODONÍN – Lávka přes Baťův kanál se bude v březnu opravovat. Rozhodl o tom statik. Proběhne výměna betonové dlažby za výdřevu, doplnění dodatečné výztuhy lávky, omezení maximálního počtu lidí na lávce a další.

I při laickém pohledu na lávku přes Baťův kanál je patrné, že lávka je po letech bez údržby ve velmi špatném stavu. V lednu zde došlo navíc k propadu části dlažby a následně byla lávka s ohledem na bezpečnost rozhodnutím rady města uzavřena. Odborné firmě bylo zadáno, aby zhodnotila stav lávky a vypracovala statický posudek. Z posudku, který město obdrželo v půli února je jasné, že lávka je na hraně své životnosti a její provozování v letošním roce je možné pouze, pokud budou provedena patřičná bezpečnostní opatření. Po opravě by lávka přes Baťův kanál ve Strážnici měla být zprovozněna v průběhu měsíce dubna v omezeném režimu do konce turistické sezóny. „Prosíme všechny, aby se řídili pokyny, které budou uvedeny na značkách před vstupem na lávku,“ uvedl místostarosta města Strážnice Michal Vajčner. Než bude možné instalovat lávku novou, musí se vyřešit přeložení sítí (kanalizace, elektřina, optické kabely apod.), které jsou na lávce zavěšeny a hlavně zahájit projekční práce na lávku novou.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Město Strážnice při zadávání základních parametrů lávky projekční kanceláři počítá i s variantou schodiště na druhé straně u budovy pivovaru. Výsledek však bude závislý na stanoviscích vlastníků dotčených pozemků a stanoviscích jednotlivých společností provozujících sítě, které právě tímto místem v zemi vedou.