Zajímavé úkazy, které byly zaznamenány ve starých českých kronikách

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.commons.wikimedia.org

Je vám možná známa Kosmova kronika česká (patrně přelom 11. a 12. století) a možná i Dalimilova kronika – 14. století.  Známá je také Kronika česká Václava Hájka z Libočan – 16. století – a některé další. Kronik u nás ale existuje větší počet.

Co je pro ně typické?

Je zajímavé, že dějiny líčí různé kroniky trochu odlišně, ale zázraky a různé mimořádné události natolik fascinovaly lidskou mysl, že je nacházíme ve většině z nich. Takových událostí je každopádně mnoho a my se zde zaměříme na anonymní kroniku s názvem Lamentací země moravské ze 17. století. I zde se najde řada popisů mnohdy velmi zvláštních věcí.

Úkazy na nebi roku 1599

Uveďme jeden výňatek z této kroniky – ta popisuje toto: „Léta 1599 ukázal se zázrak na nebi, při němž se nebe otevřelo, oheň náramně plápolal a semotam sebou fochroval. Jakés koule vokrouhle se sbíhaly a potýkaly… a že se z toho sloupové krvaví ukázaly, a tak se z jednoho místa na druhé předháněly“.

Mohlo by se zdát, že se mohlo jednat o polární záři. Ta by tu ovšem byla provázeno fatou morganou či paranormálním zrcadlením na obloze. Hlavní úkaz, který to vše provázel, by se dal interpretovat i jako UFO.

Šlo by tedy zde o tři souběžné jevy, ale to není moc pravděpodobné. Badatelé proto tvrdí, že je možné, že šlo pouze o UFO.

Další případ z roku 1604

Roku 1604 se odehrál další případ: „Léta 1604, 20. září přes celou noc nade mnou velké plápolání a fochrování sloupův rozdílných způsobů krvavých a modrých oblakův jako nějakých vojsk stýkání a jedněch za druhými se shánění a Bůh to ohlašoval proto tím častěji, že se již oučinkové následující přibližovaly….Nesluší se ani toho pominout, a na to nespomenouti, kterak dvě hvězdy po mnohé dny se honily jedna za druhou a kterak jedna druhou předbíhala, takže ta, která byla vzadu, předbíhala tu, která byla napřed“.

Zde jsou podle badatelů opravdu popsané jevy přírodními jevy, jako retrográdní pohyb Marsu a atmosférické zrcadlení. Je to přesto zajímavé – lidé tehdy existenci těchto jevů vůbec neodmítali. Ale většinou podobné úkazy považovali za nešťastné. Měli snad nějakou neblahou zkušenost?