Dejte pozor na opravy silnic ve Znojmě. Dotknou se i veřejné dopravy

Znojmo Mariánské nám. foto: mapy.cz

ZNOJMO – Městská policie Znojmo upozorňuje, že proběhne více změn dopravy ve Znojmě, které začnou už v pondělí 6. května a dotknou se nejen projíždějících řidičů, ale i řady znojemských městských a regionálních linek.

Od 6. do 26. května se bude opravovat ulice Pražská, od mostu před čerpací stanicí ÖMV po křižovatku Slovenská. Provoz bude veden jednosměrně ve směru od Jihlavy na Vídeň, v opačném směru budou vyznačeny objízdné trasy. Na Mariánském náměstí proběhne oprava kruhového objezdu od 6. do 26. května. Pracovat se zde bude po polovinách, průjezd stavbou bude veden kyvadlově. Pro vozidla do 3,5 t a nad 3,5 t jsou stanoveny objízdné trasy. V 1. etapě od 6. do 13. května bude uzavřena část okružní křižovatky přilehlá k ulici Studentská a Pontassievská. Při vjezdu z ulice Rooseveltova a 17. listopadu bude umožněno pouze levé odbočení ve směru na Vídeň. Pracovat bude ŘSD po polovinách do 24. 5. Ulice Pražská bude vždy průjezdná pouze jednosměrně. Bude uzavřen směr do centra. Budou značeny objízdné trasy pro vozidla do 3,5 tun a nad 3,5 tun. V 2. etapě od 14. května do 22. května bude uzavřena část kruhového objezdu přilehlá k silnici Rooseveltova, Alšova a ulici 17. listopadu. Z ulice Studentská a Pontassievská bude umožněno jen pravé odbočení, tj. na Vídeň. Více info zde.

Staňte se členy FB skupiny Život v Jihomoravském kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Výluka Znojmo, Mariánské nám. – I. etapa 6. – 13. 5. se týká linek 432, 801, 803, 804, 806, 807, 808, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 825 Od 6. 5. do 13. 5. začíná první etapou výluka ve Znojmě (Mariánské nám.). Linky 811 až 817 a 825 pojedou ve směru z města mezi zastávkami Znojmo, aut. nádr. a Znojmo, nám. Svobody lázně odklonem po objízdné trase ulicemi 17. listopadu, Bezručova, Lužická, Rooseveltova, Smetanova, Tyršova a Sokolská. Linky 806 a 807 ve směru od Náměstí Republiky pojedou odklonem ulicemi Smetanova a Sokolská. Linky 811 až 814 – v opačném směru Znojmo, aut. nádr. jedou po svých standardních normálních trasách opravovaným úsekem. Na ulici Havlíčkova budou obsluhovat přeloženou zast. Znojmo, Mariánské nám. Linky 815 až 817, 825 – v opačné směru Znojmo, aut. nádr. pojedou ulicí Havlíčkova, kde budou obsluhovat přeloženou zastávku Znojmo, nám. Komenského. Nepojedou tak po ulicích Jana Palacha a Studentská. Linky 432 a 810 – ranní školní spoje, které mají na své pravidelné trase zastávku Znojmo, Mariánské nám. jí budou vynechávat a pojedou ze zastávky Znojmo, Suchohrdelská hřbitov přímo do zastávky Znojmo, aut. nádr. jako ostatní spoje na těchto linkách 432 a 810. Linky 818, 819, 820 a 821 – ranní školní spoje, které mají na své pravidelné trase zastávku Znojmo, nám. Republiky jí budou vynechávat a pojedou ze zastávky Znojmo, Vídeňská u školy resp. Znojmo, Brněnská sídl. přímo do zastávky Znojmo, aut. nádr. jako ostatní spoje na těchto linkách 818 až 821.

Výluka ve Znojmě – ulice Pražská 6. – 12. 5.  se týká linek 801, 803, 806, 807, 815, 816, 817 Od 6. do 12. 5. bude ve Znojmě probíhat výluka autobusů na ulici Pražská. Linky 801 a 817 ve směru na Hradiště pojedou od zastávky Znojmo, nám. Svobody lázně odklonem ulicemi Přímětická a Legionářská. Linka 801 obslouží všechny zastávky v ulici Přímětické a zastávku Legionářská. ve směru z Hradiště pojedou odbočí z ulice Hradišťské vpravo do ulice Pražské vedenou kolem Katastrálního úřadu, kde obslouží náhradní zastávku Znojmo, Pražská Kolonka a dále pojedou ulicí Pražskou (sil. I/38) do centra Znojma. Linka 803 pojede v úseku mezi zastávkami Nám. Svobody lázně a Přímětická, rozc. k Městskému lesíku obousměrně odklonem ulicí Přímětickou. Spoje, které jsou v běžném stavu ukončeny v zastávce Pod Soudním vrchem pojedou až do zastávky Nemocnice. Na odklonové trase obslouží všechny zastávky. Linka 806 pojede od zastávky Nám. Svobody lázně odklonem po ulici Přímětické do zastávky Přímětice, točna. Úsek po ulici Pražské na Cínovou horu je bez obsluhy. Linka 807 pojede v úseku mezi zastávkami Nám. Svobody lázně a Přímětická, rozc. k Městskému lesíku obousměrně odklonem ulicí Přímětickou. Linky 815 a 816 pojedou ve směru ze Znojma od zastávky Znojmo, Nám. Svobody lázně odklonem ulicí Přímětickou. Ve směru do Znojma pojedou po běžné trase ulicí Pražskou bez obsluhy zastávek na ulici Pražské.

Výluka ve Znojmě – ulice Koželužská 6. – 13. 5.  pro linku 807. Od 6. do 10. 5. autobusová linka 807 pojede od zastávky Náměstí Republiky odklonem do zastávky Železniční stanice. Vynechá zastávky Koželužská, u lávky a Koželužská, u mostu.