Ramesse III.: Stal se zřejmě obětí atentátu – byl snad vrahem jeho vlastní syn?

Ramesse III. - hlava mumie. Zdroj: www.garystockbridge617.getarchive.net

Ramesse III, faraon 20. dynastie, vládl mezi lety 1186 – 1155 př. Kr. Tehdy musel zvládat řadu problémů: na západě ohrožovali Egypt Libyjci, ve Středomoří se vzmáhaly mořské národy. Faraonovi se to podařilo zvládnout – stal se ale zřejmě obětí nějakého spiknutí.

Intriky v harému byly vždy vždy časté

Ramesse se musel krom zahraniční politiky vypořádávat i s domácími hospodářskými problémy, stejně jako se společenskými. Přesto – na jeho dvoře probíhalo intrikování stejné, jako za dob jeho slavných předchůdců. Stal se, jak již bylo výše uvedeno, v těchto sporech obětí – a do nedávné doby byl zdrojem informací jen papyrus, kde pisatel uvádí, že zuřil spor mezi faraonem a jeho manželkou Teje, která měla zosnovat spiknutí za účelem jeho odstranění a dosazení jejich syna Pentaura.

Ramesse měl, stejně jako jeho předchůdci, řadu manželek, bohužel nestanovil jasná pravidla nástupnictví. Nebylo tedy zcela zřejmé, koho za svého následníka zvolí. Pro manželku Teje bylo proto velmi nepříjemnou skutečností, když začalo často padat jméno jeho syna, taktéž Ramesse – a nikoliv jejího Pentaura.

Šlo o zosnovaný atentát?

Harém nevypadal jako pozdější harémy sultánů, nebyl uzavřen, nebyly tu žádné stráže, žily tu ale také tak hlavní i „vedlejší“ manželky faraona i jejich služky. Teje se podařilo v takovém harému, který sloužil také i jako jakési společenské místo, najít spojence v boji proti králi. Byla to ctižádostivá žena a asi také schopná, když se jí podařilo vytvořit nakonec celou síť spiklenců. Podle papyru bylo dokonce zvoleno místo atentátu – mělo k němu dojít během náboženské slavnosti pořádané v Údolí králů. Plán byl ale pravděpodobně prozrazen a došlo i k potrestání spiklenců, zřejmě trestu neunikla ani Teje – o jejím osudu však nevíme. Pentaur byl donucen k sebevraždě. Manželka následujícího faraona Ramesse IV. – Isis Ta-Hemdjert – byla jmenována velkou královskou manželkou.

Zkoumání mumie přineslo výsledky

Ramesse III. zemřel ve věku 62 let – jaká ale byla příčina jeho smrti? O tom se dlouho spekulovalo. Nabízelo se kupříkladu vysvětlení, že tehdejší atentát přežil, ale odnesl si vážné následky, na které později zemřel.

Pomocí nejmodernější techniky tak byla v roce 2012 zkoumána v Káhiře uložená mumie tohoto panovníka. Nakonec se ukázalo, že byl skutečně zavražděn. Nejdůležitějším faktem v této věci bylo těžké poranění hrdla, které nebylo běžně pod obvazy vidět. Faraonovi někdo na hrdle způsobil ránu širokou sedm centimetrů. Nikdo ale neví, kdo a kdy atentát provedl, nelze ani vyloučit, že se stal obětí nějakého dalšího spiknutí.

Kým byla mumie E?

Do té doby také panovala nejistota ohledně mumie nalezené v nekropoli severně od Vesetu, která byla vedena pod názvem „mumie E“. Opět pomocí techniky bylo zjištěno, že se jedná asi o dvacetiletého mladíka, který byl podle genové analýzy s Ramessem III. v těsném příbuzenském poměru. Patří tato mumie Pentaurovi? Stopy na mumii napovídají, že zemřel oběšením, navíc jeho mumie byla jen přikryta kozí kůží. Je tedy možné, že opravdu šlo o nešťastného syna Teje.