Nesobecká dobročinnost aneb chystá se Burza filantropie

ilustrační foto

KRÁLOVÉHRADECKO – Burza filantropie již deset let pomáhá neziskovým organizacím získat finanční či materiální podporu pro jejich projekty. Postupně se rozšířila z Pardubického kraje do dalších regionů, přičemž Královéhradecký kraj je první, kdo ji bude na základě licence pořádat přímo jako hlavní pořadatel.

Při této akci mohou neziskové organizace a sociální podniky působící v regionu získat podporu od podnikatelů či veřejné správy. Úspěšný projekt burzy bude na základě licence od Koalice nevládek Pardubicka, z.s. organizovat krajský úřad.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Burza filantropie je šikovný nápad, jak podpořit neziskový sektor a propojit jej se zástupci podnikatelské sféry i veřejné správy. Díky tomu mohou neziskovky získat potřebnou podporu pro svůj projekt, na kterou by jinak nesehnaly finance z grantů a dotací. Máme tu řadu významných podnikatelských subjektů, které bychom rádi oslovili. Burzu filantropie budeme ze strany Královéhradeckého kraje podporovat nejen její organizací, ale také jako donátor,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Burza filantropie funguje tak, že neziskové organizace nejprve přihlásí svůj projekt prostřednictvím webových stránek . Donátoři z řad soukromého a veřejného sektoru následně vyberou z přihlášek ty, které postoupí do finále, tedy na samotnou Burzu filantropie. O postupujících projektech bude na webu burzy rozhodovat i veřejnost svým hlasováním.

„První Burza filantropie v Královéhradeckém kraji se uskuteční v pondělí 30. října pro celý region najednou, v následujících letech počítáme podle zájmu ze strany neziskových organizací i podnikatelů s konáním burzy v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje,“ sdělil radní pro oblast grantů a dotací Adam Valenta.

Během burzy dostanou zástupci neziskových organizací osmiminutový prostor, aby svůj nápad představili. Fantazii a originalitě prezentace se meze nekladou, ale pro všechny účastníky bude k dispozici školení, jak svou vizi správně a úspěšně prezentovat. Na základě vystoupení pak donátoři rozhodnou o finanční či materiální podpoře a jednomu projektu může pomoci více donátorů. Donátoři si mohou vybrat i projekt, který ani nepostoupil do finále a tomu pomoci na základě takzvané „divoké karty“.

O podrobnostech a termínech Burzy filantropie bude kraj pravidelně informovat na svém webu a sociálních sítích. Organizaci burzy zajišťuje Oddělení regionálního rozvoje Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, kontaktní osobou je Iva Skalská (iskalska@kr-kralovehradecky.cz).