Delfíni jako terapeuti a pomocníci lidí: Dokáží rozpoznat abnormality u dětí, které si s nimi hrají

Delfín. Zdroj: www.flickr.com

Je celosvětově známo, že moudří delfíni jsou často i skvělí terapeuti. Terapie hrou s těmito mořskými savci pomáhá kupříkladu psychicky narušeným dětem – při kontaktech s trpělivými zvířaty nabývají malí pacienti sebedůvěry, jsou uvolněnější a dokáží se lépe soustředit.

Terapeuti dětí

Učí se vyslovovat, rozpoznávat a vyměňovat si předměty a časově i věcně správně zařazovat vzpomínky.

Terapeuti nejprve děvčata a chlapce učí, jak mají udržovat ve vodě rovnováhu a jak si vlastně mohou s delfíny hrát. Děti později provádějí různá cvičení potřebná k rozvoji svalové hmoty a nakonec následuje jízda na delfínech, při níž se děti přidržují hřbetní ploutve. Delfíni rozpoznávají svým ultrazvukovým orgánem, který je obvykle varuje před překážkami ve vodě, abnormality v tělech dětí, jež si s nimi hrají. Například delfín Tursi okamžitě připlaval ke slepému dítěti, které jeho rodiče položili do vody. Sám Tursi má také jen jedno oko.

Při léčebném nasazování delfínů využívají jejich chovatelé dva poznatky: děti věnují zvířatům více pozornosti než dospělí a delfíni jsou nanejvýš učenliví a citliví tvorové. Přinášejí svým malým lidským přátelům obrázkové tabulky, na nichž jsou znázorněny jednotlivé symboly. Když děti uvedou slovo, které odpovídá danému symbolu, jsou odměňovány tím, že smějí delfíny pohladit nebo se na nich svézt. Tak se učí až čtyřikrát rychleji a projevují přitom mnohem větší postřeh, než když je učí dospělí. Totéž platí o dětech s tělesnými vadami. Soužitím s delfíny se někteří malí pacienti, kteří by jinak byli upoutáni na invalidní vozík, naučili znovu používat vlastní nohy.

Delfíni se dokáží přenést do světa psychických prožitků svých lidských kamarádů, rozumějí řeči jejich těla a okamžitě vycítí, jestliže se dítě nudí nebo je nepozorné. V takovém případě se pokoušejí upoutat jeho zájem a vysvobodit ho z osamělosti, podmíněné danou chorobou.

Pozoruhodní tvorové

A delfíni se osvědčili nejen jako terapeuti dětí, ale i jako vzor filozofického klidu pro věčně stresované lidi. Tajemství delfíní přitažlivosti spočívá ve směsi inteligence, drzosti a hravosti. Delfíni nejsou ctižádostiví, nýbrž zvědaví. Využívají stres k tomu, aby mobilizovali svůj mozek k řádově vyššímu zpracování informací.

Vzor toho, jak lze dospívat k rozhodnutím a jednat kreativně, nám proto představuje právě delfín. Tito tvorové plavou ve všech oceánech, jednou s proudem, podruhé proti němu. Přitom jsou uvolnění, elegantní a neobyčejně nápadití. Jestliže nedostanou to, co chtějí, nezaměstnávají se až příliš dlouho řešením případných problémů, ale rychle a naprosto účelně mění své chování. Když něco nefunguje, zkoušejí delfíni podniknout něco nového – dokud to nevyjde.

Lidé, kteří měli to štěstí a prožili několik dní mezi delfíny v jejich přirozeném prostředí, se prý poté úplně změnili.