Učebny dostanou vybavení za stovky tisíc

Foto: Oficiální www města Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ – Až budou dokončeny stavební úpravy v základní škole, dojde na vybavení odborných učeben. Od nového školního roku by tak žáci druhého stupně měli mít k dispozici zcela nové a moderní pomůcky.

Základní škola v Úprkově ulici prochází rozsáhlou rekonstrukcí, v posledních dnech se řeší vybavení pro učebny fyziky, chemie, přírodopisu a informatiky. Žáci by tak měli získat modernější a příjemnější prostředí pro své vzdělávání. Jedná se např. o mikroskopy, model spalovacího motoru nebo sadu pro fotosyntézu. Instalace vybavení je zatím naplánovaná na konec letních prázdnin, až bude rekonstrukce dokončená. Hodnota vybavení by se měla pohybovat ve výši devět set tisíc korun, 90 % by mělo být získáno pomocí dotace. „Projekt podpoří výuku polytechnického a přírodovědného vzdělávání pro žáky především druhého stupně. Kvalitně vybavené učebny přispějí k rozmanitosti činností při hodinách a pomohou i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami,“ dodává primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.