Občané, pozor na výpadek elektřiny

Foto: Oficiální www města Česká Skalice

NÁCHODSKO – Začátkem únorového měsíce budou některé domy bez elektrické energie. Je žádoucí, aby občané, kterých se bude jednodenní výpadek týkat, se zásuvkami nikterak nemanipulovali, kdyby došlo k obnovení dříve.

Ve čtvrtek 9. února bude přerušena dodávka elektrické energie v několika domech na třídě T. G. Masaryka ve městě Česká Skalice. Konkrétně od osmi hodin od rána do čtyř hodin odpoledne. „Konkrétně jde pouze o bytový dům Olga, bytový dům, kde je pošta a Penny Market. Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku,“ dodává za město Jan Holý.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.