Obálky s modrým nebo červeným pruhem. Jaký je v nich rozdíl a co čekat od jiných barev

Foto: Rýdlová J.

Obálky s barevnými pruhy v nás většinou vzbuzují nelibé pocity. Většinou proto, že je používají zejména státní instituce. Běžný smrtelník zpravidla netouží být s těmito institucemi v bližším kontaktu, jelikož mu připomínají nějakou jeho povinnost (dostavit se k soudu, zaplatit nedoplatek či projednat dopravní přestupek). Mají tyto barevné pruhy již z dálky varovat adresáta, aby se před pošťákem co nejrychleji schoval, nebo mají nějaký hlubší význam? Asi tušíte, že první odpověď není ta správná.

Kdo může používat dopisy s pruhem

Obálky s barevným pruhem sice opravdu používá státní správa, ale mohou je používat také firmy a můžete si je klidně zakoupit i vy. Pruh tedy neříká, kdo obálku odeslal, ale přehledně informuje o tom, jaká pravidla platí pro doručení dané písemnosti.

Obálka s červeným pruhem

Obálka s červeným pruhem již svou barvou vzbuzuje respekt, a to zcela oprávněně. Říká, že její obsah je natolik důležitý, že odesílatel požaduje, aby mu bylo odesláno potvrzení o tom, že dopis vám, jakožto adresátovi, byl předán. Potvrzením je právě tzv. doručenka resp. dodejka, kterou vy při převzetí dopisu podepíšete a pošta ji zašle adresátovi zpět. Ten má černé na bílém, že jste poštu převzal a vy se nemůžete později bránit, že vám zásilka nedošla, a tudíž jste se neměl ani tušení o tom, že bystě měl zaplatit alimenty na svých pět nemanželských dětí. Z tohoto důvodu ji využívají právě finanční úřady, soudy, policie atd.

Obálku s červeným pruhem může převzít pouze adresát, dokonce nemůžete ani nikomu udělit  k jejímu převzetí plnou moc. Na jedné straně to je nevýhoda. Pokud nejste delší dobu doma, nikdo za vás nemůže zásilku převzít, protože její obsah je určen výhradně vám. Vy se tudíž nedozvíte, o co se v ní jedná. Na druhé straně to je i výhoda, protože vaše manželka se z ní nedozví, že máte pět nemanželských dětí. K převzetí zásilky nemůžete ani nikomu udělit plnou moc. Pokud nebudete doručovatelem zastižen, zásilka bude uložena po určitou lhůtu na poště, a pak bude zpravidla odeslána zpět odesílateli.

Obálka s modrým pruhem

Tato obálka obsahuje rovněž důležitou písemnost, nicméně její důležitost je přece jen o něco menší než v předešlém případě. I u této zásilky se odesílateli zasílá doručenka, resp. dodejka, která potvrzuje převzetí, avšak dopis nemusíte převzít vy osobně, ale může ho převzít také určený zmocněnec. Tedy někdo, komu jste oficiálně nechali vystavit zmocnění k tomuto úkonu. Může se jednat o vašeho manžela, příbuzného nebo klidně i sousedku.

Pokud nedojde k převzetí zásilky, bude tato opět uložena po určitou lhůtu na poště a pak dle konkrétních okolností bud odeslána zpět nebo vhozena do vaší schránky.

Další barvy

Jen pro úplnost dodejme, že škála barevných pruhů je poměrně široká. Například žlutý pruh se týká zasílání přístupových údajů do informačního systému datových schránek pro úřady nebo právnické osoby, fialový pruh značí, že máte dluh u nějaké firmy. Zelený pruh používá veřejná správa – např. soud (zasílání soudních výzev, platebních rozkazů, předvolání k soudu či rozvodovému stání) nebo policie.

Můžete také dostat jen bílý dopis bez pruhu a ten bude také důležitý. Požadovaná poštovní služba na něm bude vyznačena razítkem nebo napsaná rukou. Nikdy tyto obálky neignorujte, a to ani tehdy, když se vám jejich barva nelíbí.