Lesopark by se měl přeměnit na rekreační zónu

Foto: Jan Šimek

HRADEC KRÁLOVÉ – Většina stromů je tu ve špatném stavu, proto se město rozhodlo lesopark revitalizovat. Chtělo by sem umístit i nové prvky, ale ne všechny pozemky jsou v jeho vlastnictví. Nová zástavba by zde ale vzniknout rozhodně neměla.

V současných dnech si město nechává vypracovat návrh na úpravu lesoparku na Moravském Předměstí. Pokud se podaří skoupit všechny potřebné pozemky v této lokalitě, mohly by zde časem vzniknout např. nové cesty, sportovní zázemí, přírodní vyhlídka i amfiteátr nebo dětské hřiště. „Návrh nám kromě série opatření poskytne i bližší informace o ceně revitalizace území. Bohužel zhruba polovina pozemků v této lokalitě není v majetku města, proto bude zpracováno několik variant. Tou první je finanční odhad za pěstební opatření v celé lokalitě, tou druhou jsou pěstební opatření pouze na pozemcích v majetku města,“ dodává za město Adam Záruba.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.