Hřbitov bude několik měsíců uzavřený

Foto: Oficiální www města Opočno

RYCHNOVSKO – Pro pozůstalé to může znamenat komplikaci, ale opravy se ukázaly být naprosto nezbytnými. Část hřbitova bude uzavřená, a to na dobu několik měsíců. Dojde proto k dočasnému uskladnění uren na jiné místo.

Na březen je naplánovaná nutná oprava kolumbária na městském hřbitově v Opočně. Vzhledem k tomu, že budou práce probíhat několik měsíců, nebude možné do této části hřbitova vstoupit. Urny budou dočasně umístěny ve hřbitovní kapli a revitalizace by měla být hotová nejpozději do dušiček. „Oprava bude spočívat zejména ve stabilizaci vykloněných koncových partií kolumbária pomocí výztuží. Z povrchu budou sejmuty vrstvy omítkoviny a budou odstraněny nesoudržné části tělesa, které budou očištěny tlakovou vodou a následně opraveny. U nich dojde k výměně dvířek a také vnitřních obkladových desek. Úpravou projde i zeleň,“ dodává za město Innes Lišková.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.