Proroctví lesního pastýře: Některé předpovědi jsou mlhavé, jiné naopak překvapují přesností

Ilustrační obrázek. Zdroj: www.pxhere.com

Na to, co skrývá budoucnost, byli lidé zvědaví odjakživa. Dříve navíc neznali příčinu mnoha jevů dnes již objasnitelných, a tak hledali jakoukoliv pomoc či radu. My si neseme od těch dob tendenci věřit proroctvím, jakkoliv jsou často jen mlhavé.

Lesní prorok

Předpovědi různých proroků a jasnovidců často nechávají hodně prostoru různým interpretacím. To platí kupříkladu pro slavného Nostradama (1503 – 1566). Tak bylo z jeho proroctví vyčteno už mnohé – a mnohé z toho se nesplnilo.

Ovšem roku 1842 byla vydána proroctví člověka, který byl znám v oblasti Bavorského lesa jako „lesní pastýř Matthias Stormberger“. Víme toho o něm málo. Údajně se měl narodit v polovině 18. století a brzy se stát sirotkem. Poté vyrůstal v pěstounské rodině ve vesnici Rabenstein nedaleko Zwieselu. Tento lesní pastýř prý předpovídal lidem budoucnost, a to s ohromující přesností. Dokonce stejně přesně předpovídal lidem, kdy zemřou.

On sám zemřel roku 1806, ale jeho proroctví, která se týkala světa v budoucnosti, se předávala ústní formou z generace na generaci. Někoho napadlo sepsat je teprve roku 1830 a v roce 1842 byla vydána knižně.

Stormbergerovy předpovědi

Stormberger tu líčí pojmy z budoucnosti, které v jeho době ještě neexistovaly. Jde i o věci menšího dosahu – třeba to, že v éře doškových a šindelových střech překvapoval své současníky popisováním červených tašek z pálené hlíny.

Dále velmi dlouho před vynálezem automobilu předpovídal existenci vozů bez koní a bez oje. Podobných příkladů je v jeho proroctvích celá řada – říkal, že železné cesty pro železné vozy povedou skrze lesy – zde je zřejmě řeč o železnici.

Předvídal, že až dozraje obilí, vypukne velká válka, ale lidí bude všude víc než míň a peníze nebudou mít žádnou hodnotu. Za 200 zlatých si člověk nekoupí ani bochník chleba. Odkaz na dozrávající obilí se může týkat začátku první světové války, tedy 1. srpna 1914. Druhá půlka předpovědi zase na dobu po skončení války, kdy peníze v důsledku hyperinflace neměly ani cenu papíru, na němž byly vytištěny.

Povídal také, že muži se budou strojit a chovat jako ženy a ženy zase naopak jako muži, takže nebude možné je rozeznat – k současným módním trendům by se to asi dalo přirovnat.

Pár poznámek se týkalo ještě vzdálenější budoucnosti – a neslíbil nic potěšitelného, ostatně jako většina proroků. Až prý budou lidé z banky padat jako mouchy ze zdi, začne poslední doba, a bude strašná.

Většina jasnovidců a proroků přidává podobné poselství o strašlivé poslední době, není to ale přece jen vhled do temné budoucnosti?