Brzy dojde ke změně platnosti zelených karet. Řidiči budou potřebovat hraniční pojištění

Foto: Rýdlová J.

Vojenská agrese a následně uvalené sankce na Rusko a Bělorusko velmi zkomplikovaly provoz vozidel i finanční transfery mezi oběma stranami. To vše omezuje akceschopnost zelenokaretního systému. Proto státy Evropského hospodářského prostoru vypověděly Rusku a Bělorusku bilaterální smlouvy o zárukách za zelené karty.

Odkdy povinné ručení neplatí

Výsledkem je, že od 1. června 2023 nebude Rusko a Bělorusko součástí států, ve kterých platí povinné ručení.

Co to znamená pro české řidiče

V případě cesty do Ruska či Běloruska Vám nebude platit vydaná zelená karta, tedy Vaše povinné ručení nebude v těchto státech platné. A to i v případě, že na Vaší zelené kartě nebudou mezinárodní poznávací značky RUS a BY přeškrtnuty. Pokud se do Ruska či Běloruska chystáte, je potřeba uzavřít hraniční pojištění.
Toto opatření se týká klientů všech pojišťoven Evropského hospodářského prostoru.

Opatření platí i opačně

Automaticky bude opatření platit také opačně, tj.pro ruské a běloruské řidiče. Jestliže ruské či běloruské vozidlo bude mít počínaje 1. 6. 2023 nehodu v ČR a nebude mít sjednáno hraniční pojištění, bude na něj nahlíženo jako na nepojištěné vozidlo (a to i v případě, že má zelenou kartu). Pokud vám však takové vozidlo způsobí nehodu, bude vám škoda (naštěstí pro vás) uhrazena prostřednictvím České kanceláře pojistitelů.

Co je hraniční pojištění

Hraniční pojištění je v podstatě specifické povinné ručení určené pouze pro řidiče cizozemských (tj. zahraničních) vozidel, jejichž zákonné odpovědnostní pojištění je na území daného státu neplatné. Sjednává se zpravidla přímo na hraničním přechodu (proto tedy hraniční pojištění).