Trápí vás obrovské nedoplatky za energie? Můžete podat podnět k přešetření. Kdy máte šanci uspět?

ČESKO – Ceny energií v posledním roce způsobily lidem nespočet starostí a problémů. Navzdory tomu, že se mnozí svou spotřebu snažili různými způsoby omezovat, v některých případech se zdá, že snahy neměly očekávaný dopad. Aktuálně se totiž množí příběhy lidí, kteří obdrželi vyúčtování a nestačí se divit. Doplatky se v některých případech totiž pohybují i v řádech desetitisíců. Bohužel možnosti obrany jsou v tomto případě minimální, ačkoliv jsou situace, kdy mají lidé přece jen šanci částečně uspět. Podmínkou je ale podání stížnosti, která musí být oprávněná…

Nedoplatky v astronomické výši?

Doplatky za energie v řádech nižších, ale i vyšší desetitisíců – to je nyní realita mnoha domácností. Někdy se jedná o důsledek situace, kdy řada dodavatelů jednoduše celou situaci neustála a svou činnost ukončila. Odběratelé se tak ocitli doslova v „patové situaci“ – a vydání „na pospas“ poskytovatelům novým. Ti – ač by třeba i chtěli – novým odběratelům nemohli nabídnout nic jiného než odběry energií za tehdejší aktuální ceny, a to nezřídka v prakticky astronomické výši. Vyústění však mohlo být předem zřejmé: obrovské nedoplatky. V několika lokalitách, kde přesně k tomuto došlo, tak již do situace musely vstoupit obce/města, mnozí lidé žádají o splátkové kalendáře a mnozí jednoduše nevědí, kde na úhrady za teplo a vodu za loňský rok vezmou peníze.

Není tedy divu, že postupně se množí také stížnosti domácností týkající se právě vysokého vyúčtování za energie. Příslušné organizace, poradenská centra i Energetický regulační úřad (ERÚ) takovýchto podnětů nyní evidují stále více. Konkrétně ERÚ jich jen za první čtvrtletí tohoto roku přijal již okolo dvou tisíc. Klasickým důvodem podání podnětu k prošetření jsou pak právě vyšší ceny plynu a elektřiny či jen prostý růst spotřeby. Ačkoliv moc možností k obraně i přesto spotřebitelé nemají, alespoň v některých případech pro ně může být nadějí, že může být odhalena také chyba na straně dodavatele.

Když dodavatel pochybí

Samozřejmě, že „oprávněnost“ stížnosti se může na první pohled zdát diskutabilní. A je faktem, že ve většině případů pravděpodobně podané podněty oprávněné nejsou. Kdy má tedy smysl obrátit se kvůli vyúčtování např. právě na ERÚ? Podle Michala Keborta z ERÚ je podání namístě, „je-li pochybné, jestli dodavatel řádně oznámil zvýšení ceny. On zvýšit ceny může, pokud je zákazník nemá fixované. Ale zákon říká, že to musí 30 dní předem oznámit, aby člověk měl také možnost smlouvu vypovědět,“ vysvětlil. Naopak prakticky bez šancí jsou lidé, jimž dodavatelé zvýšení cen oznámili, ale adekvátně tomuto zvýšení nepřizpůsobili zálohy. To bohužel zákon umožňuje, i když výsledkem je (v aktuální situaci) vysoký nedoplatek určený v rámci konečného vyúčtování.

I když se ale může zdát, že naděje na relevantní přezkoumání výše nedoplatku je v podstatě mizivá, odborníci se shodují v tom, že by si lidé po obdržení vyúčtování měli zkontrolovat, zda vše sedí, jak má. Tedy zda ceny za danou komoditu odpovídají cenám, které jsou ve smlouvě. Obrátit se nejen na dodavatele energií, ale právě i na zmiňovaný Energetický regulační úřad, je pak možné při jakékoliv pochybnosti.