Na kolik přijde pobyt v domově pro seniory. Co se stane s jejich důchodem a příspěvkem na péči

Zdroj: pxhere.com

Co je pravda na často slýchaném tvrzení, že v domově seniorů (hovorově důchodců) vám seberou všechny peníze? Financování pobytu v domově seniorů bývá pro ty, kteří nemají v tomto směru žádné zkušenosti, často opředeno záhadami a tvrzeními typu „jedna paní povídala“. Pokud se člověk ocitne v situaci, kdy je nutné zvažovat odchod do tohoto pobytového zařízení, zpravidla jej jako první napadne otázka, zdali na to bude vůbec mít.

Různé ceny, ale stejné limity

Jednotlivé domovy pro seniory si stanovují své vlastní podmínky pobytu a také své vlastní ceny. Nicméně, protože se jedná o poskytování sociálních služeb, nefungují zde plně tržní mechanismy, ale tato oblast je regulována státem. Prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách stanoví tzv. cenový strop, který dané sociální služby nesmějí překročit.

Za co se platí

Klient si v domově pro seniory hradí:

  • ubytování,
  • stravu,
  • péči.

Ubytování

Maximální výše úhrady za ubytování (včetně úklidu, praní a drobných oprav ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení) v současnosti činí 280 Kč/den. Do této částky patří také provozní náklady související s poskytováním ubytování (např. náklady na vodu, elektřinu, vytápění). Nepatří zde však poplatky za TV a rozhlas na pokoji. Ty si musí klient hradit sám.

Strava

Maximální výše poplatku za celodenní stravu činí 235 Kč/den, opět včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy. Zákon dále říká, že strava musí odpovídat zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování a musí být minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel denně.

Praxe je v tomto ohledu poměrně diskutabilní. Můžete zjistit, že ve stravě téměř chybí čerstvá zelenina, případně že diabetikům je podáváno sladké pečivo. To je ovšem problém, který je potřeba řešit individuálně v daném zařízení, neboť nedochází k dodržení požadavků daných zákonem.

Co se týká základních nákladů, tj. ubytování a stravy, jeden den v domově pro seniory tedy přijde maximálně na 515 Kč. Měsíčně se tedy jedná o 15 965 Kč (jedná-li se o měsíc s 31 dny). Některé domovy tento limit využívají, jiné požadují méně. Například nejmenovaný domov seniorů v Ostravě vyžaduje za ubytování na jednolůžkovém pokoji 240 Kč a za stravu 210 Kč, tj. 450 Kč za den.

Když důchod nestačí

Náklady za stravu a ubytování si klient hradí ze svých příjmů, což je zpravidla pouze důchod. Dle zákona o sociálních službách musí při poskytování pobytových služeb v domově seniorů osobě zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Často se hovoří o tzv. kapesném. Pokud klientovi potřebná částka nezbyde, úhrada mu bude snížena, musí však dokládat potvrzení o výši svých příjmů. Domov se zpravidla obrací s žádostí o doplacení zbytku na příbuzné dotyčného.

Péče

Většina klientů domovů pro seniory již není schopna zcela samostatné péče o sebe, takže pobírají příspěvek na péči. Zákon stanoví, že domov seniorů si za poskytování péče účtuje částku v plné výši příspěvku daného seniora. Takže ten o něj zcela přijde. Často se stává, že domovy si na seniora příspěvek, pokud jej do svého nástupu nepobíral, poměrně rychle vyřídí.

Zdroj:

Zákon č. 110/2006. Sb., o životním a existenčním minimu.

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

S tématem souvisí:

Dovozy obědů, úklid a další služby sociální péče. Jejich cena po letošním zdražení