Most je již opět průjezdný

Foto: Oficiální www města Náchod

NÁCHOD – Práce měly být hotové až o prvním prázdninovém měsíci, nakonec se je stavbařům podařilo dokončit o něco dříve. Došlo také k novému předláždění.

Most přes řeku Metuji v Myslbekově ulici byl od 19. června uzavřený, důvodem byly stavební práce. Od pátku 30. června je oblast již plně průjezdná, i když původní termín dokončení prací byl až v červenci. „Během stavebních prací byla provedena havarijní oprava předpolí mostu. Jednalo se o levou stranu směrem k Lidické ulici. Sanace proběhla v rozsahu jednoho metru hloubky a plochy cca 30 m2. Došlo ke kompletní výměně a stabilizaci podkladních vrstev včetně betonové desky, která byla vyztužena. U ostatní plochy byla vyměněna obrusná vrstva. Nově pak byla předlážděna také žulová přechodová linka a osazeno liniové odvodnění v celém příčném profilu,“ dodává za město Nina Adlof.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.