Už jste narazili na PET lahev s pevně připevněným víčkem? Není to zmetek, ale udržitelná novinka

Zdroj: Pexels/mali maeder

ČESKO – Plastem je svět doslova zavalen. Plastový odpad se povaluje prakticky všude, v lesích, na polích a samozřejmě plave také v mořích. Ne náhodou tak vznikají různé snahy, jak množství plastového odpadu minimalizovat, nebo jak jej efektivně využít v rámci recyklace. Různá nařízení týkající se ochrany přírody pak pro všechny členské země utváří také Evropská unie. Počínaje červencem 2024 tak i v Česku budou muset být PET lahve (na základě unijní směrnice o udržitelných plastech) upraveny tak, že víčko nebude možné volně odšroubovat, protože bude s lahví pevně spojeno. Někteří výrobci se ale na změnu připravují již nyní, a tak lze na takto upravené lahve v Česku narazit i teď…

PET lahví každoročně zamíří na český trh okolo 1,5 mld. A je jasné, že pokud je možné víčko odšroubovat, zvyšuje se také šance, že se někde bude samostatně povalovat nejen lahev, ale právě i víčko. Ostatně, jen při zaměření se na plastový odpad, okolo 13 % PET lahví se do příslušných kontejnerů vrací bez víček. Novinka, která bude od následujícího července zavedena i v Česku, by tedy měla přispět k větší ochraně přírody, ale také k ulehčení recyklace. Někteří výrobci se navíc rozhodli, že změnu vezmou v potaz dříve. Na českém trhu se tak lze již nyní setkat právě i s novým typem lahví s víčkem, které je k nim upevněno.

Pro a proti?

Názory na novinku se samozřejmě různí. Někteří oceňují právě to, že se jedná o další z cest, jak snižovat množství v přírodě se povalujícího plastového odpadu. Jiní se změnou zrovna spokojeni nejsou. V prvé řadě se objevují výhrady, že na výrobu takto upravených lahví je v konečném důsledku potřeba ještě více plastu (tím je totiž víčko upevněno). V řadě druhé je faktem, že manipulace s víčkem, které u hrdla lahve pevně drží, není úplně komfortní (zejména pít z takové lahve je relativně problematické). Mnozí tedy nakonec víčko od lahve stejně sami „odtrhávají“ (čímž celá novinka ztrácí smysl).

A dál?

Víčka připevněná k lahvi jsou přitom jen první z řady povinností, které výrobci nápojů budou muset splnit v následujících letech. Např. se jich bude týkat povinnost výroby PET lahví alespoň ze 30 % z recyklovaného materiálu (což však mnohé firmy splňují již nyní). Předpisy ale počítají také s vyšším výběrem PET lahví. Ačkoliv Česko se udávanému množství v podstatě blíží, plánuje ministerstvo životního prostředí systém zálohování.

Zálohování PET lahví by mělo být zahrnuto v návrhu zákona, jenž bude zavádět zálohování nejen PET lahví, ale také nápojových plechovek. K tomuto kroku se již rozhodlo na 13 unijních států a další jej zvažují či přímo plánují. Lahve, které jsou zálohované, jsou označeny speciálním symbolem a je možné nosit do speciálních sběrných kontejnerů. Výše zálohy je pak plně v rukou každého jednotlivého státu. Na Slovensku nebo v Nizozemsku např. záloha činí 15 eurocentů. Dle příznivců tohoto opatření jeho zavedení objektivně vede k tomu, že lidé jsou motivování PET lahve sbírat a odnášet právě na sběrná místa.