Porodnost v Česku klesá. A je to především problém do budoucna. Jaké jsou příčiny?

Zdroj: Pexels/RDNE Stock project

ČESKO – V Česku se rodí stále méně dětí (a loni zemřelo o 20 tis. lidí více, než se narodilo dětí). Příčin je více (či lze hovořit o určité jejich souhře), důsledky jsou ale jasné: do budoucna nedostatek zaměstnanců, potažmo daňových poplatníků, a samozřejmě také neudržitelnost důchodového systému…

Kolik dětí se v Česku rodí?

Průběžná čísla týkající se porodnosti v Česku jsou poměrně alarmující. Ročník dětí narozených v roce 2022 je tím nejslabším za posledních 18 let. A bude hůř. „Klesající trend počtu narozených dětí je patrný s výjimkou roku 2021 již od roku 2018. Meziroční úbytek nově narozených v loňském roce byl však výraznější než v předcházejících letech a 11% propad byl dokonce největší od poloviny 90. let 20. století. Celkem se loni živě narodilo 99,8 tisíce dětí a po 17 letech tak roční úhrn znovu nepřekročil hranici 100 tisíc,“ uvádí tak Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Příčiny mohou být samozřejmě různé od populačně slabších ročníků, které se nyní dostávají do věku rodičů, až po celospolečenské změny. Ruku v ruce s nimi také roste věk prvorodiček – ženy totiž před založením rodiny chtějí nejprve dostudovat vysokou školu a často také začít budovat kariéru. Být mladým rodičem je přitom stále obtížnější (nejen finančně, ale i obecně – bydlením, jistotou práce). Náklady, které se k rodičovství pojí, totiž stále rostou. Samozřejmě by mělo být v zájmu celého státu rodiny podporovat, ostatně, jeho chod zajišťuje právě obyvatelstvo. Jenže to se evidentně příliš nedaří…

Pro-rodinná politika?

Ministrem práce a sociálních věcí je lidovec Marian Jurečka – a právě jeho strana je jednou z těch, které tvrdí, jak pro-rodinně se snaží politiku směřovat. I v tomto ohledu je ale situace spíše tristní. Právě projednávaný konsolidační balíček, který chce vláda zavést kvůli obrovskému schodku státního rozpočtu, totiž osekává i řadu výhod pro rodiny – např. daňové slevy na manželku, školkovné apod. Ačkoliv v důsledku se nejedná o „závratné“ sumy, pro řadu rodin mohou být onou pověstnou poslední kapkou při rozhodování se, zda si pořídit např. druhé či třetí dítě.

Párů s více dětmi přitom obecně ubývá, porodnost se snižuje také vzhledem k lokalitám, které rodiny obývají. A v tomto případě platí jednoduchá rovnice: čím dále od Prahy, tím méně dětí. Odborníci přitom neočekávají, že by se trend poklesu porodnosti, který zaznamenali ji v roce 2018 a od té doby je setrvalý, v dohledné době jakkoliv zvrátil. „Nejnižší počet nově narozených dětí bude kolem roku 2030/2032. To bude kopírovat ty předcházející slabé generace. Porodnost tak může klesnout až k 80 tisícům dětí ročně,“ uvedl demograf z Vysoké školy ekonomické, Ondřej Nývlt.

Jen generační změnou ale tak prudký pokles v porodnosti vysvětlit nejde. Právě výrazné zdražování, ale i politika současné vlády (včetně zmiňovaných úsporných opatření) nijak celé situaci neprospívají. „Je potřeba dělat kroky, které pomohou rodičům tu situaci zvládat a nést lépe náklady na výchovu a vzdělávání dětí, na tom v příštích měsících a letech budeme pracovat,“ uvedl tak Jurečka. Otázkou však je, zda horizont „let příštích“ není příliš vzdálen stávající realitě dnešních (i potenciálních) rodičů.