Novelizace zákona se blíží. Nově bude muset platit povinné ručení i ten, kdo ho dosud neplatil

Foto: Rýdlová J.

Pravidla povinného ručení se brzy změní. Musíme totiž sjednotit pravidla s Evropskou unií, a to podle tzv. Motorové směrnice. Vláda včera podpořila znění nového zákona, který nyní putuje do poslanecké sněmovny. Ta by se zákonu mohla věnovat v září. Novela zákona by měla vstoupit v platnost již letos 23. prosince.

Povinné ručení (dále jen PV) je vžitá zkratka, jejíž oficiální název zní Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Tuto oblast prozatím stále upravuje zákon č. 168/1999 Sb., O pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Vlastník vs. provozovatel

Dle nového povinnost sjednat PV již nemá vlastník motorového vozidla, ale jeho provozovatel. Pro mnoho lidí se nic nezmění, protože se často jedná o tutéž osobu, avšak není to pravidlo. Například majitelem auta může být rodič senior, který již řídí minimálně, a proto ponechává auto k dispozici svému synovi, který je zaregistrován jako jeho provozovatel. Dle nového má povinnost sjednat autu PV syn, a nikoli jeho otec.

Ministerstvo financí doplňuje ve svém komentáři, že povinnost pojištění z provozu vozidla se bude týkat vždy provozovatele a ne řidiče, který si ho například dočasně půjčil. To platí i v případě krátkodobého využívání sdílených koloběžek.

Nové vymezení vozidla

Zákon definuje šířeji pojem vozidlo, takže PV se může v zásadě týkat všech vozidel, jejichž:

  • maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h;
  • případně je vyšší než 14 km/h, pokud je jeho provozní hmotnost větší než 25 kg.

Sjednání PV se naopak netýká drážních vozidel, vznášedel a vozidel, která se pohybují s použitím lidské nebo zvířecí síly.

Elektrokoloběžky, Segweye a elektrokola

Zákon zároveň stanovuje, že za motorová vozidla se považují ta, kde je motor hlavním zdrojem pohybu. Za splnění výše uvedených předpokladů do této kategorie tedy spadají zejména elektrické koloběžky či Segwaye. Počet nehod, jež způsobily elektrokoloběžky (a ke kterým se jejich pachatelé mnohdy odmítali hlásit) totiž v posledních letech rapidně vzrůstá.

Výjimku budou mít v ČR například elektrokola, protože jejich primárním zdrojem energie je šlapání, a ne pouze přípojný motor. Výjimka je v ČR stanovena i pro invalidní vozíky. Dále bude výjimka platit také pro zahradní traktory, které se pohybují výhradně na soukromém pozemku. V momentě, kdy vyjedou mimo něj na silnici, stávají se vozidlem, a musí mít pojištění.

Nové vymezení provozu vozidla

Za provoz vozidla je chápáno jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu.

Další změny

Nový návrh zákona přináší další změny. Mezi stěžejní patří tyto:

  • Ruší se zelené karty pro prokazování pojištění odpovědnosti při provozu vozidla na území České republiky a nahradí je on-line evidence povinného ručení. Kontrola tak bude na území České republiky možná i bez zastavení vozidla, nicméně pro cesty do zahraničí bude zelená karta nadále potřeba.
  • Zjednoduší se také evidenční úkony při změnách v registru silničních vozidel.
  • Zvyšují se minimální limity pojistného plnění ze současných 35 mil. Kč na 50 mil. Kč.

Zdroj: Ministerstvo financí