Jak se již tento školní rok změní přijímačky na střední školy? Projde-li změna zákona, tak razantně

Zdroj: Pexels/RDNE Stock project

ČESKO – Letošní rok ukázal, že Česko v rovině reflektování moderní doby značně zaspalo. Z podávání přihlášek na střední školy se stal lítý boj, zejména pak z umístění dětí na jimi zvolené školy. Přece jen – řešit vše na papírech a čekat na zápisové lístky, to je praxe, kterou by člověk čekal v devadesátých letech a ne v digitalizovaném 21. století. A tak se ministerstvo školství „probudilo“ a plánuje razantní změny. Co vše tedy pravděpodobně již letošní uchazeče o studium na středních školách čeká?

Digitalizace dorazila do školství

Přijímací zkoušky na střední školy, které proběhly v minulém školním roce, byly – slušně řečeno – debakl. Ne náhodou tedy aktuálně sněmovní školský výbor řeší změny v organizaci přijímacího řízení. Hlavní změnou je, že uchazeči by mohli podávat až tři přihlášky (byť tedy termíny přijímacích zkoušek budou, paradoxně, stále jen dva) a sami by si u škol, kam se hlásí, určovali tzv. priortizaci. „Je to velká pozitivní změna. Naše školství jednou nohou uvázlo v 90. letech a je třeba posunout ho do 21. století. Digitalizovat a elektronizovat přijímací řízení je věc jasná a žádoucí. Bude-li mít rodič či dítě možnost – protože povinností to nebude – podat přihlášku elektronicky, významně to zjednoduší, zpříjemní a zrychlí průběh přijímacích zkoušek,“ shrnula tak členka výboru pro vědu, vzdělání a kulturu, Renáta Zajíčková (ODS). Z hlediska formy podávání přihlášek se tedy počítá s tím, že bude možný souběh jak digitální, tak i papírové formy.

Co je prioritizace?

Právě zmiňovaná prioritizace zvolených škol by pak do celého procesu měla vnést zcela nový princip „umisťování“ uchazečů do škol. V praktické rovině totiž prioritizace (tedy seřazení škol tak, aby na první pozici byla ta, o niž má uchazeč největší zájem) znamená, že pokud bude uchazeč přijat na první školu na tomto svém „pomyslném seznamu“, na té druhé/třetí mu již nebudou místo držet (a on jej nebude teoreticky zabírat jiným). Prioritizace by měla být závazná – a nemělo by být možné pořadí škol měnit a ani si mezi nimi následně vybírat.

„Tato změna je poměrně zásadní. Mezi uchazeče a jejich rodiče vnese nový způsob uvažování. To, kam dítě zamíří ke studiu, bude nutné zodpovědně zvažovat a pečlivě vybírat ty tři školy. První kolo prioritizace bude totiž závazné a nebude možné ho změnit,“ objasnila Zajíčková. Dodala také, že daná změna přinese úlevu v tom, že zmizí nejisté období, kdy malé množství deváťáků bylo přijato na více škol a další v pořadí čekali na jejich rozhodnutí, na kterou školu se nakonec rozhodnou nastoupit. „Tato nejistota zmizí, protože žák dle toho, jak uspěje, bude přijat na první školu v pořadí a už nebude moci mezi dalšími školami nijak volit, i když bude přijat na všechny,“ uzavřela Zajíčková. Pokud se ale přece jen žák po uzavření prvního kola rozhodne, že nechce nastoupit ani na jednu ze tří škol, bude se moci místa vzdát a přihlásit se do druhého kola přijímacího řízení.

Plánované změny jsou pak obecně odborníky a pracovníky ve školství vítány. „Digitalizace přinese zejména zjednodušení a zrychlení celého procesu. Aktuální papírové přihlášky a odevzdávání zápisových lístků vše velmi protahuje a je to velmi nekomfortní jak pro uchazeče, tak i pro školy,“ shrnul tedy Jiří Zajíček, předseda Unie školských asociací ČR. Pokud budou zmiňované změny přijaty (což lze očekávat), budou se týkat všech žáků, kteří se budou hlásit na střední školy již v letošním školním roce.