Nový systém třídění se bude týkat i sídliště

Foto: Oficiální www města Trutnov

TRUTNOV – Do projektu, který má usnadnit třídění odpadu, bylo v posledních dnech nově zapojeno dalších pět set domácností. Pokud se systém osvědčí, budou postupně přibývat i další sídliště. Dosud se systém týkal pouze rodinných domů.

V lednu začalo město se svozem odpadu systémem Door-to-Door u rodinných domů, díky tomu se podařilo vytřídit o dvacet procent více odpadu než v předchozích letech. Od 1. září se do projektu zapojí i první sídliště, a to Šestidomí. Jedná se ve výsledku o pět set čtyřicet domácností. Počet černých kontejnerů na směsný odpad bude omezený, naopak se navýší počet kontejnerů na separovaný odpad. Za šest měsíců bude situace vyhodnocena, a pokud se systém osvědčí, budou do něho postupně zapojeny také další sídliště. „Každá domácnost od nás zdarma obdržela omyvatelné tašky na sklo, papír a plast pro opakované použití. Lidé tak doma mohou pohodlně třídit a separovaný odpad následně odnést do nejbližšího kontejneru, kterých jsme na sídlišti nově rozmístili pětadvacet. Tím pádem se snížila docházková vzdálenost ke kontejnerům, čímž jsme usnadnili třídění jednotlivých komodit, zejména bioodpadu, který tvoří podstatnou a těžkou složku komunálního odpadu,“ upřesňuje za město Vendula Kasperová.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.