Pojišťovna vám bez faktury nic neproplatí a na peníze budete čekat týdny. Pravda, nebo mýtus?

Odstraňování starého obložení u dřevostavby. Foto: Rýdlová J.

Nedávno jsme psali o situaci, kdy vás vaše nemovitost přivítá prasklou okenní tabulí, utrženým okapem či jiným problémem. Nemilé překvapení vás může čekat také uvnitř budovy, kdy díky silné bouřce zateklo do podkroví či voda zaplavila sklep. Pokud máte svou nemovitost pojištěnou, máte téměř vyhráno. V tu chvíli před vámi ovšem vyvstane spousta otazníků: Kolik vám pojišťovna vyplatí, bude to na opravu skutečně stačit? Je pravda, že pojišťovně budete muset předložit fakturu za provedené řemeslnické práce? A co když si opravu provedete sami, a tím pádem žádnou fakturu mít nebudete, přijdete tak o své peníze?

Musíte být pojištěni SPRÁVNĚ

I když jste pojištěni, ještě nemusíte mít vyhráno, viz náš článek. Je totiž potřeba, aby vás pojistná smlouva kryla právě proti konkrétnímu riziku, což zjistíte při jejím podrobném přečtení, případně když se přímo informujete u vaší pojišťovny. Důležitou úlohu zde také hraje výše vaší spoluúčasti.

Předběžný odhad škody

V případě, že jste smlouvou kryti, pak je na místě nahlásit pojistnou událost. Ve formuláři je zpravidla kolonka, v které odhadujete výši škody. (Hranice pro nejnižší škody bývá často do 5 000 Kč, pak následuje další odstupňování, záleží na konkrétní pojišťovně.) U relativně nízkých škod můžete očekávat rychlé vyřízení pojistné události za předpokladu, že doložíte potřebnou fotodokumentaci a jasný popis škody, přičemž zde není žádného rozporu, podezření na podvod atd. U rozsáhlejších škod však raději počítejte s osobní návštěvou pracovníka pojišťovny a s pátráním po detailech.

Jak dlouho budete čekat na peníze

V bezproblémovém případě se můžete dočkat vyplacení peněz dokonce i během několika dnů, resp. jednoho týdne. Samozřejmě, situace nemusí být vždy tak růžová. Až na výjimky je pojišťovna dle občanského zákoníku povinna ukončit likvidaci pojistné události do tří měsíců od jejího nahlášení. Následně má 15denní lhůtu pro vyplacení pojistného plnění. Takže na peníze byste měli čekat maximálně 3,5 měsíce od okamžiku nahlášení.

Proplacení na základě faktury

Běžným způsobem je výplata pojistného plnění na základě faktury. Například nahlásíte prasklou okenní tabuli a přiložíte fakturu/paragon od sklenáře, který v ní uvede cenu za jednotlivé pracovní úkony, materiál, dopravu atd. Abyste předešli problémům, je vhodné nejdříve pojišťovně zaslat odhad nákladů ke schválení. Vyhnete se tak situaci, kdy by vám pojišťovna odepsala, že vaše požadavky jsou nepřiměřeně vysoké. (Firmy si totiž účtují za stejnou práci různé ceny. Navíc existují také podnikavci, kteří si nechají účelově po známostech úkony nadcenit a neváhají přemrštěnou fakturu předložit pojišťovně k proplacení.)

Když fakturu nemáte

Fakturu máte zpravidla, pokud vám opravu provede firma, resp. živnostník. Někdo si je však schopen opravu provést sám či s pomocí známých, tzv. svépomocí. Tehdy jste schopni doložit maximálně účtenku za nově zakoupený materiál (mnohdy ani to ne, protože využijete materiál, který jste již zakoupili dříve či použijete zbytkový materiál, který jste doma našli). Pro tyto případy se uplatní postup, kdy pojišťovna provede svůj vlastní odhad výše škody (na základě svých tabulek a kalkulací). Tuto sumu vám zašle na účet, aniž by po vás požadovala jakoukoli fakturu. Je pak již zcela na vás, jestli se do této sumy vejdete. Osobně jsem škodu hlásila 2 x (jednalo se vždy o škodu do cca 5 000 Kč) a v obou případech byla cena při rozumné opravě svépomocí dostačující).

Související téma:

Rozbité okno a jiné radosti (nejen) chalupářů. Kdy má smysl řešit s pojišťovnou i menší škodu