Královéhradecké ošetřovatelské dny nabídly na více než 30 přednášek

ilustrační foto

HRADEC KRÁLOVÉ –  29. ročník této akce se uskutečnil ve dnech 14. až 15. září 2023 a nabídl účastníkům na tři desítky odborných přednášek. Jedním z témat konference, které se zúčastnily na dvě stovky sester, bylo vzdělávání.

„Na konferenci jsme si například připomněli 30. výročí zahájení vzdělávání všeobecných sester na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové, součástí hlavního programu byly také různé kazuistiky z oblasti ošetřovatelství a další témata,“ uvedla Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Součástí letošního programu konference bylo i představení činnosti Slovenské komory sester a porodních asistentek, jejíž prezidentka Iveta Lazorová se akce zúčastnila a měla jednu z přednášek.

Konferenci pořádala Česká asociace sester – region Hradec Králové ve spolupráci s FN HK, Ústavem nelékařských studií LF UK v Hradci Králové a Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie. Akce se konala pod záštitou ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a primátorky města Hradec Králové Pavlíny Springerové.