Staré Japonsko a figurky dogu: Zobrazovaly astronauty?

Figurka dogu. Zdroj: www.flickr.com

V Japonsku byly dávnými předky vytvořeny krásné skulptury, které si zaslouží zvýšenou pozornost a pokus o interpretaci jejich vzniku.

O co jde?

Jedná se o malé postavičky z hlíny nebo bronzu, které mají svůj původ v závěru epochy Jomon (7500 – 300 př. Kr.). Většina těchto malých uměleckých děl (měří asi 20 až 60 cm) byla nalezena v oblastech Tohoku, Konto a Aomori, ale i na ostrově Honšú. Figurky jsou zvány dogu a většina jich byla vytvořena v době kolem roku 600 př. Kr. Mají představovat pomocníky boží – více se o nich bohužel neví. Za oněch časů měl sestoupit bůh Ninigi-No-Mikoto z nebe pomocí plovoucího mostu a ustanovit svého vnuka Jim mu Tenna prvním císařem Japonska.

Technické detaily

Při lepším pozorování dogu si nelze nevšimnout technických detailů, které nás rozhodně ohromí. Vypadají jako postavy ve skafandrech. Mají na sobě jakýsi nemotorný oblek, opásaný celou řadou šňůr a pásků, přičemž jeden z nich se zdá být jakoby snýtován s helmou. Helma působí jako uzavřený systém s velkými očními ovály, ve kterých se nacházejí úzké průzory. Jiné plastiky dogu mají namísto dvou oválů široký průzor, který umožňuje průhled celou přední stranou přilby. Na helmě se také nalézá jakási koruna, rozeznatelná ovšem jen při bližším pohledu. Podivně působí i paže – odstávají daleko od těla a jsou ukončeny mechanickými úchyty, ne dlaněmi.

Diskuze a otázky

Koho mají tyto výtvory představovat? Již v 19. století se rozběhla diskuze o tom, jaký význam figurky mají. Nejrůznější názory hovoří i o tom, že koruna na hlavě mohla být anténa a znaky na oblecích by nemusely být ornamenty, ale zařízení pro automatické regulování tlaku.

Bez diskuze zůstává fakt, že existuje velká podobnost mezi moderními skafandry a obleky dogu. Na popud vědců Matsumury a Zeissiga byla Úřadu pro vesmírné lety NASA zaslána obšírná sbírka popisů a náčrtů těchto plastik.

Dvojice uvedených vědců doufala, že jejich teorie o oblecích astronautů bude potvrzena – což se ovšem také skutečně stalo. NASA nevzala naštěstí vše jako vtip, dokonce pověřila firmu Litten Industries v Los Angeles bližším prozkoumáním celé záležitosti. Firma měla na základě dodaných předloh vyvinout funkční skafandr, což se též podařilo. A tak Matsumura a Zeissig obdrželi odpověď, která potvrdila domněnku o prehistorickém vesmírném obleku.

Zhotovený oblek byl dokonce odeslán na generální ředitelství pro vývoj výstroje pro astronauty NASA k dalšímu propracování.