Nezodpovědné řidiče čekají terapeutické kurzy – nově všechny, kteří přijdou o řidičák

ČESKO – Různých závažných přestupků a trestných činů se za volantem každý rok v Česku dopustí na 20 tisíc řidičů. Již nyní některé z nich soudy posílají na terapeutické programy v případě, že mají zájem o to získat řidičské oprávnění nazpět. Od ledna vzhledem k přijaté novele zákona o silničním provozu ale dojde k zásadní změně. Terapeutický program se stane povinným pro každého, kdo o řidičské oprávnění přijde, ale za volant se bude chtít vrátit.

Koho čekají terapeutické kurzy?

Kurzy budou muset nově absolvovat všichni, jimž bylo řízení zakázáno na 18 a více měsíců. Dále ti, kteří odmítli provedení testu na alkohol či jiné návykové látky, příp. ti, jimž bude kurz nařízen z rozhodnutí soudu nebo státního zastupitelství. To se pak může týkat řidičů, kteří zaviní závažnou dopravní nehodu s ublížením na zdraví nebo významně překročí povolenou rychlost (o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo ni). Stejně jako těch, kdo budou řídit pod vlivem alkoholu nebo návykových látek či v době, kdy jejich řidičský průkaz bude zadržen (a bude se jich tedy týkat zákaz řízení).

Co budou kurzy zahrnovat?

Samotný program bude mít čtyři části a každá z nich bude mít pětihodinovou dotaci. Součástí bude např. i dotazník. V jeho úvodu bude muset řidič popsat, jak jej vnímá jeho okolí (např. že blízkým vadí, že překračuje rychlost, jezdí opilý, nedodržuje předpisy). Další část se zaměří na analýzu prohřešků a také příčin, které vedly k porušení pravidel. A řeší se i jejich následky (sociální dopady, pokuty ad.). Konečnou fází je pak osobní strategický plán změny, jenž vypracuje řidič sám a lektor jej následně doplní.

Hradit si kurz bude muset každý sám a cena bude činit cca 11 tis. Kč. Kromě toho bude třeba uhradit i vytvoření psychologického posudku a také nové přezkoušení v autoškole. Pilotním programem již prošlo 750 řidičů a ukázalo se, že může mít skutečně pozitivní efekt. Podle psychologa z Centra dopravního výzkumu, Pavla Řezáče, je zaznamenáván pokles recidivy o přibližně 70 %.

Nutnost nových lektorů

Jelikož od ledna významně narostou počty těch, kteří terapeutický program budou muset absolvovat, aktuálně se již školí nový lektoři tak, aby jich byl dostatek. „Terapeutické kurzy jsou zacíleny na lidský faktor, zaměřujeme se tedy na recidivisty,“ vysvětlil Jindřich Frič, ředitel brněnského Centra dopravního výzkumu, kde se noví lektoři školí. Neschází mezi nimi např. psychologové nebo soudní znalci v oboru dopravy. Prozatím bylo vyškoleno 160 lektorů, dalších 40 přibyde do března 2023. Počínaje dubnem se pak program naplno otevře řidičům.