Katedrála v Canterbury vznikla na místě posvátné pohanské lokality

Katedrála v Canterbury - letecký pohled. Zdroj: www.flickr.com

Katedrála nacházející se v Canterbury je jednou z nejznámějších a také nejstarších dochovaných křesťanských staveb v Anglii. Je na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Vražda arcibiskupa

Ve středověku byla poutním místem křesťanů, kteří sem přicházeli uctít památku anglického kancléře a arcibiskupa z Canterbury, Tomáše Becketa, který byl na rozkaz krále Jindřicha II. přímo v katedrále zavražděn 29. prosince 1170.

Posvátná lokalita

Posvátným místem však bylo toto místo už za pohanských dob, a to i před vpádem Římanů. V době obsazení Římany tu vznikl keltský kostel, ale po odchodu Římanů v pátém století byl opuštěn a lokalita se vrátila k pohanským rituálům a zvyklostem.

Misionář svatý Augustin

Samotná katedrála byla založena v roce 597, kdy z Říma přišel svatý Augustin jako misionář. Měl obrátit na křesťanskou víru místní anglosaské obyvatelstvo, a to na příkaz papeže Řehoře, který si předsevzal vymýtit pohanství. A svatý Augustin se také stal prvním canterburským arcibiskupem.

Poutě po smrti Tomáše Becketa

Avšak původní budovu katedrály úplně zničil požár roku 1067. Současná budova vyrostla postupně, a to v průběhu několika staletí.

Pro katedrálu se stala vražda Tomáše Becketa „významnou“ událostí a klíčovým historickým okamžikem. Množství poutníků, kteří navštěvovali jeho katedrálu, zřejmě souviselo i s emocionální reakcí na samotný zločin. Vypráví se, že těsně po vraždě, ale pak i v dalších stoletích, zde došlo k zázračným uzdravením těžce nemocných. Také se říká, že tato svatyně je zcela prodchnuta velkou duchovní silou, která z ní přímo vyzařuje.

Čtyři roky po Becketově smrti se sem přišel kát i Jindřich II.

Turistické centrum

Po tři sta let se staly pouti do Canterbury velmi významnou událostí a okolí se stalo dokonce jakýmsi turistickým centrem. Vrcholné období ostatně známe od Geoffreyho Chaucera a jeho Canterburských povídek, kteréžto dílo vzniklo na konci 14. století.

Jindřich VIII. a Canterbury

Jindřich VIII. v podstatě v 16. století poutě ukončil. Zrušil kláštery a Canterbury dokonce vyloupil. Tenkrát prý našel katedrálu obloženou berlemi, které tu nechali věřící po svém zázračném uzdravení. Zlato a šperky, které lidé katedrále darovali, muselo prý odvézt dvacet šest vozů.

Historie nedávná

Původní normanská věž byla kvůli statickým problémům zbořena na začátku 18. století a na počátku 19. století byla nahrazena dvojicí věží. To byla poslední velká přestavba katedrály.