Svatý Mikuláš – jako biskup byl prý velmi oblíbený a štědrý, zřejmě proto se na jeho oslavu rozdávají menší dárky

Sv. Mikuláš. Zdroj: www.garystockbridge617.getarchive.net

Jméno Mikuláš patřilo dříve mezi velmi oblíbená jména, v překladu z řečtiny má znamenat „vítěz lidu“.

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš žil na přelomu 3. a 4. století v Myře v Lykii, kde se také stal biskupem, a to již ve velmi mladém věku. O jeho životě existuje mnoho legend. Pocházel údajně z velmi majetné rodiny, ovšem po smrti rodičů rozdal majetek chudým. Jeho štědrost k potřebným se stala proslulou a pro množství zázraků, které se udály na jeho přímluvu, je také někdy nazýván Mikuláš Divotvůrce.

Narodil se do křesťanské řecké rodiny. Během Galeriova a Maximinova pronásledování křesťanů byl zřejmě vězněn. Byl prý velmi oblíbený a činný v oblasti dobročinnosti – není tedy divu, že na oslavu jeho svátku se rozdávají dárky. Známým se stal také jako ochránce nespravedlivě obviněných.

K jeho životu se váže, jak již bylo výše uvedeno, řada legend. Jedna z nejstarších hovoří o tom, že zchudlý šlechtic poslal své dcery do veřejného domu, ale Mikuláš je finančně podpořil a ony se mohly vdát.

Zemřel patrně 6. prosince, ovšem podle některých historiků jde možná o to, aby byl lépe podložen jeho svátek na tento den, aby nahradil pohanský svátek zrození Diany, římské bohyně lovu.

Uctívání

Za svatého jej uznávají všechny křesťanské církve a jsou mu zasvěceny desetitisíce kostelů. U nás je to kupříkladu katedrála svatého Mikuláše v Českých Budějovicích, v Praze kostel na Staroměstském náměstí, na Malé Straně, v Brně na Náměstí Svobody.

V západní liturgické tradici jeho svátek připadá na 6. prosince. Slaví se rozdáváním dárků dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Byl také vlastně inspirací pro vytvoření postavy Santa Clause. Je uctíván jako patron námořníků, obchodníků, dětí, lékárníků, studentů i vězňů, je také zastáncem šťastných manželství a námořníků.

Je zobrazován jako starší muž s plnovousem, bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu. U nás je doprovázen anděly a čerty, přitom anděl je ze všech společníků nejmodernější verzí. Mikuláš je chápán jako jakási příprava na Vánoce.

 Zvyky

Mikuláš naděluje drobné dárky, ovoce, pečivo a cukroví, někdy se nadílka dává do punčoch dávaných na okenní parapet či do bot postavených před vchodové dveře. Na Moravě a ve Slezsku se nadělovaly dětem takzvané „šklíbky“. To dětem rodiče řekli, že se Mikulášovi převrhl vůz a dárky se rozsypaly. Když je potom šly hledat, a nic nenalezly, byly děti smutné a šklebily se. Pak teprve dostaly nadílku –pečivo, které rodiče „našli“.

Na Valašsku někdy chodil Mikuláš s „Matičkou“, to se spojil svátek se svátkem Panny Marie, jejíž početí připadá na 8. prosince. Společně pak děti obdarovali.

Oslavy svátku svatého Mikuláše sahají až do desátého století, kdy se jeho uctívání rozšířilo do střední a západní Evropy. Ve středověku se dokonce pořádaly velké průvody žáků a kantorů, které představovaly biskupa a jeho družinu.