Hradecká radnice připravuje další opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě

foto: Martin Fletcher

HRADEC KRÁLOVÉ – Město Hradec Králové zlepšuje situaci na místech, kde se lidé nemusí cítit bezpečně. Jedná se například o různá zákoutí v zastavěných částech, temnější části parků nebo obecně problematické lokality. V rámci prevence kriminality došlo například k rozšíření kamerového systému o několik nových bodů.

Městská policie bude mít brzy novou mobilní služebnu, plánuje i navýšení počtu strážníků a došlo též k posílení asistentů prevence kriminality. Zároveň byla městem zahájena intenzivní jednání s Policií České republiky a Správou železnic, vlastníkem nádražní budovy, o bezpečnostních opatřeních na hradeckém nádraží a jeho okolí.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Více než rok řešíme různé varianty, kterými dosáhnout snížení kriminální činnosti v našem městě. Ačkoliv v některých lokalitách pomáhají například kamerové systémy, které postupně rozšiřujeme, či zvýšený dohled městské policie nebo asistentů prevence kriminality, jsou zde i takové, kde jsou podobná opatření bohužel stále nedostatečná. Jedná se právě o hradecké nádraží, kde v minulém týdnu vpodvečer došlo k násilné trestné činnosti, která znepokojila a zasáhla širokou veřejnost,“ uvádí primátorka města Hradce Králové Pavlína Springerová. Právě budova nádraží a kolejiště jsou pod správou státní organizace Správa železnic. Dohled nad jejich blízkým okolím zajišťuje město. „V okolí nádraží se nachází i budova, která je přezdívána „Holubí dům“ a ve které se příležitostně zdržují problematické osoby. Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromý objekt, nemůžeme zde provádět efektivní dohled a je odpovědností majitele, aby budovu zabezpečil proti nepovolenému vniknutí cizí osoby,“ uvádí ředitel Městské policie Hradec Králové Martin Žďárský s tím, že dohled strážníků na některých místech je často omezen právě soukromým vlastnictvím.

Na veřejných prostranstvích ale dochází k postupnému zvyšování bezpečnostních opatření. Za poslední roky přibylo ve městě několik kamerových bodů, například v Sukových sadech, na náměstí Svobody s přesahem do ulice V Lipkách nebo před zimním stadionem. Město dále plánuje další rozšíření opatření. „Koncem loňského roku zastupitelstvo schválilo finance na pořízení mobilní služebny pro strážníky městské policie. Tato služebna bude nasazována právě v problémových lokalitách, kde bude plnit především preventivní funkci. Díky zabudovanému kamerovému systému se stane takzvaným „mobilním kamerovým bodem”, a tím zajistí v těchto místech efektivnější dokumentaci přestupkových jednání a jejich následné snadnější řešení. V provozu by měla být v průběhu letošního roku,“ popisuje primátorka.

S novým rokem došlo také k navýšení počtu asistentů prevence kriminality. „Jejich působení se ukazuje jako přínosné, a to díky znalosti poměrů v problematických místech a komunitách města,“ doplňuje ředitel hradecké městské policie. Město navíc připravuje posílení počtu příslušníků městské policie právě kvůli zvýšení pocitu bezpečí, jejich nábor je od minulého roku nově motivován i přidělením služebních bytů. V přípravě je také nová koncepce prevence kriminality ve městě, která řeší budoucnost systematického boje s kriminalitou ve městě.