Podpora rodiny v Královéhradeckém kraji pokračuje. Znovu se vypíše dotační program na podporu prorodinných aktivit

ilustrační foto

KRÁLOVÉHRADECKO – Krajská podpora navazujících činností a prorodinných aktivit bude pokračovat i v letošním roce. Radní Královéhradeckého kraje souhlasili s vyhlášením dotačního programu na podporu této oblasti. Žadatelům o finanční podporu bude letos k dispozici pět milionů korun a příjem žádostí proběhne v březnu. Tento záměr budou ještě schvalovat krajští zastupitelé 29. ledna 2024.

 „Tento dotační program nadále podporuje neziskové organizace, které doplňují svou činností stávající síť sociálních služeb či nabízejí pomoc rodinám a osobám v nepříznivé sociální situaci. Právě neziskové organizace jsou důležitou součástí v této oblasti, jelikož kapacity odborných služeb, které pomáhají stabilizovat situaci ohrožených dětí nebo rodin, nejsou dostatečné. Podpora bude směřovat k aktivitám ve prospěch osob se zdravotním postižením, podpoře duševního zdraví, prevence kriminality, protidrogové politiky, sociálně vyloučených lokalit či transformaci péče o ohrožené děti. Chceme podpořit také organizátory Dnů pro rodinu, které se během celého roku uskuteční ve spádových oblastech obcí s rozšířenou působností napříč regionem,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Martina Berdychová.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Žádost bude moci podat právnická osoba, která má vlastní identifikační číslo, od 4. do 15. března 2024.  Finanční podpora v rámci krajské dotace se bude pohybovat od 10 do 120 tisíc korun pro jednu žádost. V případě aktivit podporujících komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo se ocitají v ohrožením, je minimální výše schválené dotace pro každou jednotlivou žádost 20 tisíc korun a maximální částka činí 300 tisíc korun.

V případě Dnů pro rodinu pro spádová území obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého kraje činí minimální výše dotace pro každou jednotlivou žádost 30 tisíc korun, maximální výše pak 80 tisíc korun. V tomto případě může být dotace poskytnuta také obcím a jejich příspěvkovým organizacím.

Informace ke zpracování žádosti budou poskytovat pracovníci oddělení sociální práce, prevence a registrace sociálních služeb Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.