Uchazeče o řidičský průkaz čekají nové otázky. Již nyní je jich přes tisíc, přesto má jejich počet růst

Zdroj: Pexels/JÉSHOOTS

ČESKO – V Česku skládá zkoušky k získání řidičského oprávnění cca 120 tisíc žadatelů ročně. Získat řidičské oprávnění je přitom v současné době nejen poměrně drahé, ale zdá se, že také čím dál náročnější. A jak naznačují další plány Ministerstva dopravy a dalších spolupracujících organizací, v dohledné době budou požadavky ještě narůstat. Co je cílem a kolik otázek by měli být uchazeči o „řidičák“ schopni bezchybně zodpovědět?

Průběžné nové otázky

Testy v autoškolách procházejí průběžně revizemi a obměnou, což je logické i vzhledem ke změnám legislativy, změnám v provozu (nové značky ad.) a samozřejmě i vývoji technologií v oboru automotive. Některé otázky jsou tak vyřazovány kvůli zastaralosti či změnám zákonů, jiné naopak z obdobných důvodů přibývají. „Historicky se začínalo na přibližně 850 otázkách v e-testech. Nyní se jedná již o sedmou novou sadu otázek, díky níž tento počet již přesáhl tisícovku,“ upřesnil Milan Janda, vedoucí oddělení kvalifikací řidičů, státního dozoru a koncepcí Ministerstva dopravy.

V březnu tedy zařadí autoškoly do testů novou sadu otázek, kterých bude celkem 45. Většina z nich bude mít klasickou podobu textu/obrázku, desítka ale bude s animací či videem. Zájemci si je mohou vyzkoušet již nyní na webu noveotazky.cz. Jak přitom vysvětlil Janda, stávající počet otázek pohybující se na hranici jednoho tisíce je stále nedostatečný, a tak budou postupně přibývat další. „Inspirovali jsme se ve státech, kde je kultura vzdělávání a řidičská kultura na vyšší úrovni. V počtu otázek bychom se tak chtěli dostat alespoň na úroveň 1 500 otázek,“ dodal Janda. To potvrdil i Jiří Novotný, místopředseda Asociace autoškol ČR. „Chceme v tomto trendu pokračovat, protože stále nemáme dostatek vhodných otázek k tomu, aby se žadatelé učili spíš pravidla a následně uměli odpovědět na otázku,“ objasnil s tím, že některé vzorové země pracují dokonce s aparátem čítajícím na tři tisíce otázek.

Čeho se nové otázky týkají?

Nové otázky jsou vybrány především takové, aby dle slov Novotného nastiňovaly rizikové situace, s nimiž se lze na silnici setkat. „Chceme do teoretické roviny přenést praxi tak, aby právě v praxi uměli řidiči vhodně zareagovat,“ doplnil. Dle statistických vyhodnocení obtížnosti pak nové otázky nijak nevybočují ze zavedených standardů. Jsou totiž utvářeny tak, aby je byli schopni zodpovědět všichni, co přesně znají pravidla silničního provozu. Nové otázky mají cílit také na prověření osvojení zásad bezpečné jízdy. „Důraz je kladen na to, aby noví řidiči byli schopni brát v potaz pravidlo 2 vteřin, dodržovali bezpečné vzdálenosti, všímali si dalších účastníků a předcházeli rizikovým situacím,“ vysvětlil také Novotný.