Vyrazte na výstavu Znovuobjevená krása. Rozhodně nebudete litovat!

foto: Městské muzeum a galerie Hořice

JIČÍNSKO –  Městské muzeum Hořice vlastní cennou sbírku historického textilu, kterou v posledních letech zrevidovala a nově uspořádala etnografka Milada Ryšánková. Díky jejímu doporučení a získaným dotacím pak mohly projít některé vzácné předměty šikovnýma rukama restaurátorky textilu Zuzany Červenkové.

„Jedná se celkem o 13 předmětů z 18. a 19. století, z nichž řada svým významem překračuje rámec regionu. Jde například o zlaté a stříbrné čepce, které byly kdysi nedílnou součástí svátečního oblečení zámožných žen, dvoudílné hedvábné dámské šaty, pocházející z měšťanského prostředí, i vlněný mužský kabát, který patřil do šatníku ženatých mužů. Součástí výstavy jsou také šátky, plachetky a zástěry, součásti hořického kroje s výšivkami typickými pro náš kraj,“ říká kurátorka Městského muzea Hořice, Oldřiška Tomíčková.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Výstava nevelká rozsahem, ale o to zajímavější, prezentuje nejen způsob oblékání našich předků, ale i techniku restaurování, a v neposlední řadě i péči hořického muzea o své vzácné sbírky.

TEXTILNÍ SBÍRKA HOŘICKÉHO MUZEA:

Textilní sbírka je budována od založení Archeologického a musejního spolku, předchůdce dnešního muzea, v r. 1887 až do současnosti převážně formou darů místních obyvatel a příznivců muzea. Největšími přijatými celky byly pozůstalost hořické spisovatelky Věnceslavy Lužické, milovického rodáka Václava Myslivce a soubor textilií, vzorníků, žákovských prací a dalších předmětů z dívčí průmyslové školy Vesny. Velkou zásluhu o budování textilní sbírky měl především zakladatel muzea a kustod František Pokorný, sběratel a kustod Jan Kyselo a učitelka Vesny Blažena Špringerová, odbornice na lidové kroje a výšivky. V současné době sbírka čítá přibližně 2 500 předmětů. Zahrnuje unikátní soubor tzv. zlatých a stříbrných krumplovaných čepců, rozmanité výšivky na lidovém oděvu, vzácně dochovaná církevní antipendia, soupravy dětského oblečení a v neposlední řadě bohatou sbírku vyšívačského umění z Moravy a Slovenska.

Po letech nevhodného uložení v půdních prostorách muzea byla sbírka přestěhována do lepších prostor a zrevidována a odborně popsána etnografkou PhDr. Miladou Ryšánkovou. Díky jejímu doporučení a získaným dotacím pak mohly projít některé vzácné předměty šikovnýma rukama restaurátorky textilu paní Zuzany Červenkové. Jedná se celkem o 13 předmětů z 18. a 19. století, z nichž některé svým významem překračují rámec regionu. Jedná se například o zlaté a stříbrné čepce, které byly kdysi nedílnou součástí svátečního oblečení zámožných venkovských žen, dvoudílné hedvábné dámské šaty, pocházející z měšťanského prostředí, i vlněný mužský kabát, který patřil do šatníku ženatých mužů. Součástí výstavy jsou také šátky, plachetky a zástěry, součásti hořického kroje, s výšivkami typickými pro náš kraj.


PhDr. Milada Ryšánková

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor klasická archeologie/národopis. V r. 1971 nastoupila jako etnografka do Muzea Podkrkonoší v Trutnově a v letech 1990 – 2009 zde pracovala na pozici ředitelky. Od r. 2013 spolupracuje s hořickým muzeem jako externí správkyně sbírky historického textilu.

Zuzana Červenková

Studovala na Krajkářské škole ve Vamberku a na Průmyslové škole oděvní  v Praze a poté absolvovala dvouletou školu pro restaurátory při Moravském zemském muzeu v Brně. Patří k úzkému okruhu restaurátorů, kteří se věnují výhradně historickým textiliím. Jejíma rukama prošlo mnoho velmi vzácných předmětů, např. šaty Emy Destinové, soubor církevních rouch  a kopie turínského plátna pro broumovský klášter a také řada historických vojenských a spolkových praporů. Své práci se věnuje již tři desítky let, žije a pracuje v Bakově u Náchoda.