Video: Oční klinika hradecké nemocnice používá k vyšetření pacientů a přípravě na operace šedého zákalu nejmodernější optický biometr

foto: Martin Fletcher

HRADEC KRÁLOVÉ – Oční klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové začala používat nový optický biometr, který během krátkého bezkontaktního a neinvazivního vyšetření dokáže změřit důležité parametry oka. Získané údaje jsou přesnější než u dosud využívaných přístrojů a umožňují dokonalejší a rychlejší provádění operací šedého zákalu, včetně jeho velmi pokročilých nálezů. Moderní biometr výrazně zjednodušuje plánování a výběr nitroočních čoček s komplikovanými optickými parametry, které řeší současně i presbyopii a astigmatismus.

„Měření různých hodnot a parametrů umožní lékaři provést důkladnou analýzu a schválení naplánování celé operace. Díky síťovému připojení získává tyto informace chirurg na operačním sále. Následně pomocí navigačního systému, který je kompatibilní s biometrem, získává přesný popis vstupů do oka a hodnotu síly, případně také přesnou pozici osy nitrooční čočky,“ uvedl přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, doc. MUDr. Libor Hejsek, Ph.D., FEBO. Podle přednosty operace šedého zákalu již není jen výměna staré čočky za jinou. „V jedné době můžeme velmi dobře zlepšit také dioptrický stav oka, nebo dokonce i umožnit dobré vidění na více vzdáleností a omezit potřebu brýlí,“ řekl doc. MUDr. Hejsek.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Onemocnění označované šedý zákal postihuje oční čočku, která se vlivem věku či některých patologických stavů zakalí. Následkem toho pacient vidí rozmazaně a nekontrastně. Jedinou možností léčby je operační zákrok, při kterém se šedým zákalem postižená čočka nahradí čočkou umělou. Oční klinika FN HK každý pracovní den provádí v souvislosti se šedým zákalem až tři desítky operací.

Kromě nejmodernějších postupů v operativě šedého zákalu (který se ve FN HK operuje i s použitím femto-laseru) se také na Oční klinice FN HK provádí dioptrické řešení refrakčních vad mladých pacientů vysoce sofistikovanými laserovými zákroky na rohovce. Na Oční klinice nabízíme i řešení dioptrických refrakčních vad mladých pacientů metodami PRK nebo femto-LASIK, při kterém používáme femtosekundový laser LenSx s excimerovým laserem od legendární značky Schwind. Pro pacienty, kteří nemohou z anatomických důvodů podstoupit laserovou operaci můžeme díky vyspělému instrumentáriu a zkušeným chirurgům nabídnout implantace tzv. fakických nitroočních čoček a tak zbavit mladé pacienty brýlové korekce.