SPEED MARATHON aneb boj za bezpečnější silnice

Ilustrační foto

KRÁLOVÉHRADECKO – Každoročně, když se zima pomalu loučí a jaro klepe na dveře, přichází čas, kdy se policisté v Královéhradeckém kraji intenzivně připravují na jednu z nejdůležitějších událostí v oblasti dopravní bezpečnosti – SPEED MARATHON. Tato celostátní dopravně preventivní akce je zaměřena na snížení rychlosti na silnicích a dálnicích, a tím na zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu.

Dopravní experti se nezabývají pouze aktuálními problémy, ale také analyzují data z předešlých let, aby mohli vytvořit efektivní dopravně bezpečnostní plány. Tyto plány nejenže identifikují riziková místa, kde řidiči často překračují povolenou rychlost, ale také navrhují opatření, která by měla vést k jejich eliminaci.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Občané: Neocenitelní pomocníci v boji za bezpečnost

Jedinečností SPEED MARATHONu je, že do procesu plánování jsou zapojeni i samotní občané. Díky internetovému hlasování mají možnost upozornit na místa, která považují za nebezpečná, a navrhnout, kde by měly policejní hlídky vykonávat dohled. Tento přístup nejenže zvyšuje povědomí veřejnosti o problematice bezpečnosti silničního provozu, ale také posiluje důvěru mezi policií a občany.

Letošní SPEED MARATHON přichází s výzvou – jak zajistit, aby byly naše silnice bezpečné pro každého. S přibývajícím počtem vozidel na cestách je důležitější než kdy jindy, aby každý řidič respektoval pravidla a přispíval tak ke společnému cíli – nulové tolerance k nehodám způsobeným vysokou rychlostí.

„Anketa trvá do konce března, tj. do 31. 3. 2024. Po jejím vyhodnocení bude oznámen přesný termín, kdy SPEED MARATHON 2024,“proběhne ve všech krajích naší republiky, tedy i v kraji Královéhradeckém,“ sděluje policejní koordinátorka prevence Eva Prachařová.

Hlasovat můžete již nyní ZDE.