Zadýchávání se nevyplatí podceňovat. Na jaké zdravotní problémy může poukazovat

pexels.com

Pojmem „dušnost“ označuje medicína jakékoli obtížné dýchání, nemusí jít vyloženě o dušení. Zdánlivý nedostatek kyslíku, pocit, že neustále nemůžeme popadnout dech, otravné zakašlání doprovázející každý hlubší nádech nebo výdech a samozřejmě také vytrvalý dráždivý kašel – to vše lze souhrnně označit za dušnost. Jestliže se příznaky dušnosti objevují bez zjevné příčiny a neodezní ani po třech týdnech (tím je alespoň teoreticky vyloučena rýma), může se jednat o závažné onemocnění. Alergie by byla ještě tou veselejší variantou, dušnost však může také být příznakem mnoha stavů ohrožujících život.

Rakovina plic se týká i průdušek

Za širokým pojmem „rakovina plic“ se skrývá zhoubné nádorové bujení, a to buď přímo v plících, nebo v průduškách. Obecně ke vzniku rakoviny dochází v důsledku genetických mutací, které uvnitř buněk spouští především jedovaté látky, jež dýcháme. Nejčastěji se jedná o cigaretový kouř. Je dokázáno, že je rizikem nejen pro samotné kuřáky, ale také pro tzv. pasivní kuřáky (tj. ty, kteří sami vůbec nekouří, ale musí zplodiny vyprodukované kuřáky vdechovat). ČR je jedna z mála zemí, kde je spuštěn Program časného záchytu karcinomu plic. Detaily o programu najdete na www.prevenceproplice.cz. Rizikový je ovšem také dlouhodobější pobyt ve znečištěném životním prostředí, který může kromě rakoviny spustit či výrazně zhoršit celou řadu jiných zdravotních problémů.

Obecně je potřeba nečekat na příznaky, které se projevují až u pokročilejšího stádia onemocnění rakoviny. Zde patří naneštěstí také dušnost. K ní se může přidat silný kašel, který i po dvou až třech týdnech zůstává beze změny, nebo dokonce nabírá na intenzitě. Mezi další potíže typické pro rakovinu spadá únava nebo ztráta chuti k jídlu a hubnutí. I při těchto nespecifických obtížích se doporučuje návštěva lékaře.

Zápal plic a CHOPN

Naštěstí dušnost a kašel nemusí hned signalizovat smrtelné onemocnění. Pokud vynecháme nachlazení a chřipku, projevuje se tak i zápal plic. Ačkoli se tato nemoc může výrazně zkomplikovat u starších pacientů s dalšími chorobami, většině nemocných se díky léčbě antibiotiky stav zásadně zlepší již během prvního týdne. Situaci nicméně komplikuje fakt, že stejné příznaky mohou provázet i mnohá další onemocnění. Například chronickou obstrukční plicní nemoc CHOPN. Ta se dále projevuje vykašláváním hlenu, což sice není tak zlé jako vykašlávání krve u rakoviny, přesto i toto onemocnění vede k výraznému snížení kvality života a k dalším komplikacím.

Astma a plicní fibróza

Vzdáleně podobným onemocněním je astma – i zde můžeme očekávat kašel a dušnost, avšak tentokrát se k nim přidává ještě sípání, a to poněkud překvapivě především při výdechu. Stejně jako CHOPN se astma nedá vyléčit, ale správné léky ho dokážou dostat pod kontrolu. O poznání horší vyhlídky má pacient, u něhož došlo k plicní fibróze, tedy ke zjizvení plicní tkáně. Takto poškozené plíce nedokážou dostatečně zásobit tělo kyslíkem, což se srdce snaží kompenzovat zvýšeným tlakem, který ovšem ve výsledku vede k srdečnímu selhání.

Selhání srdce

Stav, kdy srdce z nějakého důvodu nedokáže uspokojit nároky organismu na čerstvě okysličenou krev, nazýváme srdečním selháním. Také u tohoto onemocnění můžeme pozorovat dušnost, aniž bychom vykonávali těžkou práci. Zajímavé je, že srdeční selhání může nejen způsobit problémy s dýcháním, ale samo může být těmito problémy způsobeno. Proto je nutné podstoupit vyšetření již při prvním podezření, tedy dříve, než se pacient dostane do bludného kruhu postupného selhávání orgánů.

Psychické problémy

Závěrem stojí za zmínku také takzvaná psychogenní dušnost. U ní se lékařům leckdy nepodaří najít pravou příčinu. Plíce i srdce vychází ze všech vyšetření jako naprosto zdravé, přesto pacienta trápí stavy, během kterých se obává o holý život, jelikož se skutečně nemůže nadechnout. Na vině může v takovém případě být psychika (např. ataky panické úzkosti), to však nečiní problém o nic méně závažným. Vhodná léčba ve spojení s psychoterapií si však v mnoha případech dokáže poradit i s tímto oříškem.