Jak zajistit nový občanský průkaz pro člověka, který se není schopen sám na úřad dopravit

Zdroj: pxhere.com, free image

Ne každý má to štěstí, že mu zdravotní stav umožňuje volný pohyb. Své o tom vědí například lidé po těžkých úrazech či ochrnutí po mozkových příhodách a také ti, kteří o ně pečují. Opakované cesty na úřad kvůli vyřízení nového občasného průkazu, navíc mnohdy v dešti či sněhu, se mění v noční můru, a to jak pro dotyčného samotného, tak pro jeho doprovod.

Výjezdová jednotka úřadu

Naštěstí mnohé úřady na tuto skutečnost pamatují a nabízejí tzv. mobilní výjezdovou jednotku, která za imobilním občanem přijede a občanský průkaz (dále jen OP) mu kompletně vyřídí. Tato služba je poskytována pouze v odůvodněných případech, tedy pro zdravotně a tělesně postižené žadatele, kteří si nemohou z vážných zdravotních důvodů přijít osobně požádat o občanský průkaz.

Kde získat informace

Nejlépe je kontaktovat příslušný městský či obecní úřad, který vám sdělí, kde se vyřizují nové občanské průkazy. Následně se obraťte na toto pracoviště s dotazem, zdali nabízejí výše uvedenou službu pro imobilní občany, kteří se nejsou schopni osobně dostavit k vyřízení OP. Mnohdy tyto informace najdete přímo na webových stránkách své obce či města, viz Ostrava (uprostřed stránky), Brno atd.

Jak vše probíhá

  • Mezi požadované údaje patří jméno, příjmení, datum narození, popř. rodné číslo žadatele o občanský průkaz, dále adresa trvalého pobytu a také adresa, na které se v současnosti žadatel zdržuje (je-li odlišná od adresy trvalého pobytu), a důvod žádosti o občanský průkaz.
  • V případě končící platnosti dosavadního občanského průkazu je vhodné kontaktovat příslušné pracoviště s dostatečným časovým předstihem, cca 2–3 měsíce před skončením jeho platnosti OP.
  • Pro občana, který trvale žije v domově pro seniory či je hospitalizován v nemocnici nebo jiném podobném zařízení, lze žádost vyřídit přes sociálního pracovníka výše uvedeného zařízení.
  • Pracovníci úřadu osobně navštíví imobilního občana, ověří jeho totožnost, vyfotografují ho, odeberou otisky prstů a občan se na žádost podepíše. Po vyhotovení nového občanského průkazu navštíví pracovníci úřadu občana znovu, tentokrát za účelem předání dokladu.
  • Pořadí žadatelů je zpravidla určováno dle naléhavosti a důvodu podání žádosti, dle data prvního kontaktu s úřadem, případně z důvodu hospodárnosti dle lokality, kde se žadatel zdržuje.

Jak spolupracovat

Návštěvy jsou uskutečňovány vždy po předchozí telefonické domluvě s kontaktní osobou nebo přímo s imobilním občanem. Vždy je vhodné, aby rodina žadatele pracovníkům úřadu vyšla vstříc a některý z jejích členů byl přítomen při komunikaci s žadatelem. Dále aby také žadatele předem připravil k pořízení digitalizované podoby a podpisu, předložil potřebné doklady či pomohl s jeho případnou manipulací při pořizování fotografie.

Poplatek

Tato služba je bezplatná (zůstává ovšem povinnost uhradit správní poplatek, pokud tak stanoví zákon, např. z důvodu ztráty či odcizení OP).

Doprovod policie

Například Magistrát města Ostravy uvádí na svém webu, že jeho pracovnice zajišťují tuto návštěvu u žadatelů v doprovodu strážníka městské policie.