Hradecký gerontologický kongres: Spolupráce pro lepší zítřky seniorů

foto: Martin Fletcher

HRADEC KRÁLOVÉ – Začátkem dubna uskutečnil 29. ročník Celostátního gerontologického kongresu, který přilákal více než 350 odborníků z různých koutů České republiky i ze zahraničí. Tento kongres, s dlouholetou tradicí, se stal platformou pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti péče o starší generaci.

Jedním z hlavních cílů kongresu bylo posílit mezioborovou spolupráci. Odborníci z oblasti onkologie, kardiologie, farmacie, diabetologie, nefrologie a osteologie sdíleli své poznatky a diskutovali o nejnovějších trendech v péči o seniory.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„V průběhu kongresu se podařilo představit řadu projektů, jejich průběh a nově vytvořené doporučené postupy. Víme, že existují propracované jednotlivé segmenty péče. Co ale chybí, je jejich provázanost. Geriatr by měl být jakýmsi propojovacím článkem právě mezi jednotlivými specializacemi s ohledem na komorbidity našich pacientů s řadou geriatrických syndromů, specifika diagnostiky, léčby i medikace,“ uvedla předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, Božena Jurašková ze III. interní gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, která na kongresu v přednášce prezentovala Národní plán rozvoje geriatrie.

Zaměření na aktuální problémy

Klíčová témata zahrnovala onkologická onemocnění u seniorů, což je oblast, která vyžaduje specifický přístup vzhledem k věku pacientů. Gerontokardiologie a klinická farmacie byly dalšími diskutovanými obory, které hrají zásadní roli v zajištění kvalitního a bezpečného života starších lidí.

Vzdělávání a prevence

Kongres také zdůraznil význam vzdělávání mladých lékařů v geriatrii a podporu sesterské sekce. Prezentace projektů zaměřených na prevenci disability seniorů ukázaly, jak důležité je zabránit zatížení zdravotního systému a zlepšit kvalitu života našich seniorů.

Výživa jako klíč k dobrému zdraví

Výživa seniorů byla jedním z hlavních bodů programu, protože správná strava může výrazně přispět k prevenci řady onemocnění a k udržení dobrého zdravotního stavu.