Nová výměra daně z nemovitosti mnohé překvapila. Přesto je její výše v Česku poměrně nízká

Zdroj: Pexels/David McBee

ČESKO – Aktuálně majitelé nemovitostí nalézají ve své poště nové výměry daně z nemovitosti. A mnozí jsou nemile překvapeni jejím značným nárůstem. Základní sazba totiž vzrostla v průměru o 80 %, navýšit výslednou daň však mohly ještě jednotlivé obce. V některých lokalitách tak lidé musí zaplatit i daň, která je nyní čtyřikrát či pětkrát vyšší než v předcházejících letech.

Stanovení daně z nemovitosti

Základní sazby daně z pozemků, staveb a bytových jednotek vzrostly přibližně o 80 %. Nové daňové výměry zasílá majitelům nemovitostí Finanční správa od poloviny dubna. Někteří majitelé nemovitostí si ale připlatí násobně více než v minulých letech. Obce mohou totiž vyhláškou stanovit místní koeficient, a tím daň ještě zvýšit. Obecně pak platí, že v případě stanovení daně z nemovitosti záleží na jejím typu, rozloze, velikosti obce a právě na zmíněném místním koeficientu. Ten stanovují jednotlivé samosprávy obecně závaznou vyhláškou v rozmezí 1,1 – 5 a tímto koeficientem se sazba daně násobí (nově budou ale moci obce využít i koeficient menší než jedna a tím daň snížit až na polovinu).

Obce a výnosy z daně z nemovitosti

Právě obce tedy mohly do stanovení výše daně poměrně výrazně vstoupit. K takovému kroku přistoupili např. ve Zlíně, kde se v konečném důsledku zvýšily daně z nemovitosti o čtyř- či dokonce pětinásobek ve srovnání s přecházejícím rokem. Vedení města pak argumentuje tím, že se daň z nemovitosti na daném území nezvyšovala již 14 let a město plánuje velké investice. Faktem totiž je, že navýšení koeficientu znamená významný příjem do obecního rozpočtu. Právě ohledně toho se točila v loňském roce poměrně vyostřená diskuse, jelikož vláda původně v rámci konsolidačního balíčku zamýšlela přesměrovat výnos daně z nemovitostí od obcí do státní kasy. I když výtěžek daně nakonec zůstává obcím, stát jim zhruba stejnou částku zkrátil na rozpočtovém určení daní, takže nakonec budou hospodařit prakticky s tímtéž rozpočtem.

Podle Radky Vladykové, výkonné ředitelky Svazu měst a obcí ČR, ale vzhledem k tomu, že loni bylo městům a obcím velmi dlouho nejasné, jaká bude situace právě vzhledem k tomu, komu výnos připadne, většina z nich koeficient daně z nemovitosti ponechala na původní výši, která byla loni. Jinak totiž platí, že výše tohoto koeficientu musí být upravena na zasedání zastupitelstva na konci září. Nelze tedy vyloučit, že v příštím roce daně z nemovitosti opět vzrostou, a to právě v důsledku změn příslušného koeficientu ze strany obcí.

Výměra a platba

Výměra daně je rozesílána Finanční správou a cca 1,1 milionu lidí již příslušnou informaci dostalo do datové schránky, asi milion občanů se přihlásilo k odběru platebních údajů e-mailem a cca 1,8 milionů občanů obdrží klasickou poštovní složenku. Lhůta pro zaplacení daně nebo první splátky je do konce května (pokud daň přesáhne 5 tisíc, finanční úřad ji rozloží do dvou splátek).

Výnos z daně z nemovitosti se v posledních letech zvyšuje. Zatímco v roce 2013 činil necelých 10 mld. Kč, loni již přesáhl 12 mld. Kč. Důvodem je změna sazeb i změna koeficientů. Přesto jsou v Česku stále jedny z nejnižších daní z nemovitosti napříč Evropou. Tvoří totiž zhruba jen půl procenta všech daňových výnosů (nižší je jejich hodnota už jen v Rakousku, Lucemburku a na Maltě). Průměr napříč Evropskou unií se pak pohybuje okolo 3 %.