Kosení trávy na vlastním pozemku. Pouze vaše dobrá vůle, či povinnost?

Zdroj: publicdomainpictures.net

Teplo, slunce a do toho vydatný déšť. Není divu, že tráva roste jako o závod. A tak se nezřídka stane, že ji nestihnete pokosit, i když jste to měli v úmyslu. A co teprve na chalupě, kam se třeba více než měsíc nedostanete? Až přijedete, bude možná dosahovat výše vašeho pasu. Může vás v tomto případě kromě lopocení se s přerostlou trávou čekat nepříjemnost se sousedy, nebo dokonce s obecním úřadem? Nařizuje zákon, jak často sekat trávu, případně že k 30. červnu musí být posečeno?

Někdo seče svůj anglický trávník téměř co hodinu, jiného nevyvede z míry ani rok neposekaná tráva měnící se v Boubín křížený s kompostem. První případ lahodí oku, ale dráždí sluch neustálým provozem sekačky. V druhém případě řvoucí sekačka nezatěžuje sousedovu nervovou soustavu, zároveň je však lepší zrak, mnohdy i čich, upírat někam jinam. Případně se vydatně postříkat repelentem.

Kosení a zákon

Nyní si mnozí nekosiči trávy oddechnou. Neexistuje zákon, který by direktivně nařizoval, že k určitému datu musíte mít pokosený pozemek. Také neexistuje norma, která by říkala, že tráva na vaší zahradě může mít maximálně např. čtvrt metru a ani o milimetr více. Taková nařízení by byla bezesporu dost nesmyslná.

Nicméně existuje zákon, který ukládá majitelům pozemků povinnost o svůj pozemek určitým způsobem pečovat. Jeden ze základních je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Paragraf 66d říká, že fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a tím naruší vzhled obce. (Totéž platí pro právnické osoby.) Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 500 000 Kč. Jeho projednání spadá pod obecní úřad.

Nejde o výšku trávy

Mnohé obce upozorňují své obyvatele na uvedenou skutečnost, zejména zdůrazněním povinnosti kosit trávu a plevel. V podstatě nejde ani tak o to, jestli má vaše tráva 5 cm nebo 20 cm. Hlavním cílem je zamezit šíření invazivních a nebezpečích druhů plevelů (např. bolševičníku). Dále jde o to, aby pozemek nevypadal odpudivě a neprodukoval kromě plevelů v nepřirozeném měřítku také nežádoucí organismy (např. nebezpečná klíšťata, přemnožení komáři). Řečeno lidově, je potřeba se o svůj pozemek přiměřeně postarat a nemít na něm „bordel“.

Jak to chodí v praxi

Obce mají možnost stanovit určité podmínky týkající se života v obci a udržování pořádku v obci. Zde patří např. známé stanovení pravidel, kdy můžete sekat trávu sekačkou. Je tedy dobré kontaktovat obec, v které se váš pozemek nachází a informovat se. V praxi to však většinou funguje tak, že si zpustlá zahrada někoho obtěžuje a dotyčný informuje obecní úřad. Příslušný odbor zpravidla vyzve „nepořádníka“, aby v určité lhůtě (např. 14 dní)  zahradu uvedl do pořádku. Většinou tedy pokosil přerostlou trávu a plevel, odstranil zdroje zápachu atd. Pokuta za přestupek hrozí zejména, pokud dotyčný nespolupracuje.

Trávu je třeba kosit s rozumem

Smyslem zákona určitě není vyžadovat po občanech, aby udržovali anglické trávníky. Naopak. V dnešní době se již prosazuje názor, že není dobré udělat trávníku nízký sestřih. Je to právě vyšší trávník, který pomáhá zadržovat vodu v půdě, což je důležité v obdobích sucha a letních veder. Tráva a luční kvítí je domovem a potravou pro mnoho užitečného hmyzu.