Požár v elektrárně Poříčí: Simulace ověřila připravenost záchranářů i zaměstnanců

foto: ČEZ, a. s.

TRUTNOV – V rámci pravidelných havarijních cvičení proběhla v elektrárně simulace požáru v kabelovém prostoru. Cvičení prověřilo reakce zaměstnanců i záchranářů Báňské záchranné služby Odolov na krizovou situaci, kdy bylo nutné zachraňovat omámeného zaměstnance a likvidovat požár. Výsledky cvičení ukázaly vysokou úroveň připravenosti a koordinace všech zúčastněných.

Cvičení začalo ve chvíli, kdy provozní elektrikář při obchůzce ucítil zápach spálené izolace, který vycházel z kabelového prostoru pod rozvodnami. Nahlásil situaci na elektrovelín a šel zjistit původ spáleniny. Elektrovelín informoval mistra elektro, který se vydal za elektrikářem. Když dorazil na místo, nemohl však již vstoupit do prostoru, protože byl plný kouře a spáleniny. Elektrikář navíc nebral mobil. Mistr okamžitě hlásil situaci na ohlašovnu požáru, která informovala směnového inženýra a zavolala na tísňovou linku 112.

Staňte členy FB skupiny Život v Královehradeckém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Zásah záchranářů

Na místo byla povolána Báňská záchranná služba Odolov. Záchranáři vybaveni čelovkami, kyslíkovými přístroji a další technikou se pustili do práce. V kabelovém prostoru našli omámeného zaměstnance, který se nadýchal kouře. Nasadili mu kyslík a vynesli ho do péče záchranné služby. Velitel zásahu zajistil následný prvotní hasební zásah za použití vyvíječe hasební pěny TURBEX MK2, odvětral prostor a umožnil přístup zaměstnancům, kteří zjistili havárii spojky vysokonapěťového kabelu.

Úspěšné cvičení

Cvičení splnilo svůj účel a prověřilo připravenost zaměstnanců na mimořádné události. Důležitou součástí byla i komunikace s integrovaným záchranným systémem. „Další havarijní cvičení prověřilo připravenost zaměstnanců, členů havarijního štábu i požární hlídky. V případě nečekané havárie je právě součinnost velmi důležitá. Všichni zaměstnanci jsou pečlivě proškoleni a vědí, co mají dělat, jsme připraveni reagovat na eventuální vznik mimořádné události. V rámci cvičení jsme provedli zkoušku prostředků pro vyrozumění a varování zaměstnanců a osob nacházejících se v prostorech lokality. Ověřili jsme i kontakty v tabulce ohlašovacích povinností. Jsem rád, že cvičení opět mělo smysl a všichni se zhostili svých povinností na výbornou. Poděkování patří Báňské záchranné službě z Odolova, kteří u nás na cvičení nebyli poprvé, ale opět dokázali svou připravenost,“ pochvaluje si výsledek cvičení Milan Beran, koordinátor PO a HP.


Elektrárna Poříčí

Elektrárna Poříčí se nachází v malebné krajině Trutnovska, na úpatí Krkonoš. Do provozu byla uvedena v roce 1957 a zásobuje teplem město Trutnov a značnou část jeho okolí. ČEZ Teplárenská, a.s., provozní jednotka Poříčí, zajišťuje dodávky tepla do oblastí Trutnova, Poříčí, Úpice, Radvanic, Mladých Buků, Kalné Vody, Svobody nad Úpou, Lhoty, Bohuslavic, Suchovršic, Janských Lázní a Maršova.