Pořadatelé táborů z Českého Těšína mohou i letos žádat město o dotace

ČESKÝ TĚŠÍN – Stalo se již tradicí, že město Český Těšín podporuje táborové pobyty i příměstské tábory pro děti s trvalým pobytem v katastru města. Ani letos tomu není jinak. Provozovatelé táborů si mohou o dotaci na městě žádat od 21. února do 7. března 2022.

Město Český Těšín vyhlásilo program pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Český Těšín pod hlavičkou Podpora táborových pobytů a příměstských táborů v roce 2022. Žadatelem o dotaci v rámci tohoto Programu může být pouze nezisková organizace s pravidelnou celoroční činností s dětmi a mládeží ve volném čase.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„Jednou z podmínek je také, kromě trvalého bydliště v Těšíně, i věk dětí, pro něž je akce určena. Ten je limitován rozmezím od 6 do 15let,“ uvádí Markéta Fojtíková z PR oddělení města Český Těšín.

Celková alokace pro rok 2022 činí 150 tisíc korun. Žadatelé mohou požadovat maximálně 150,-Kč na jeden pobytový den na dítě s trvalým pobytem na území města Český Těšín v případě táborových pobytů. V případě příměstských táborů bude podpora odvozována od maximální výše 50,-Kč na jeden den a dítě.

Žádosti o dotace k výše uvedenému účelu včetně povinných příloh budou přijímány dle pravidel programu v termínu od 21. února 2022 do 7. března 2022 včetně. Podrobnosti naleznete ZDE.