Další část silničního tahu Ostrava – Opava – Krnov získala stavební povolení

OPAVA – Nový úsek silničního tahu mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bartultovicemi má od teď stavební povolení, které nabylo právní moci 8. července 2022.  Jde konkrétně o stavbu silnice I/57 Linhartovy, přesněji o přeložku silnice I/57 u městské části Linhartovy.

Přeložka komunikace, která je součástí Města Albrechtic, vyřeší nevhodný a nebezpečný směrový oblouk na místě původní silnice. Stavba by měla začít pravděpodobně už v roce 2023, nejpozději však v roce 2024.

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Silniční tepna bude po dokončení bezpečnější a plynulejší. Nově předložená silnice I. třídy bude dlouhá 1,89 km s plynulým směrovým a výškovým vedením a povede mimo zastavěnou oblast. Odhadované náklady na stavbu činí cca 116 mil. Kč bez DPH.

„Stát po dlouhých jednáních přistoupil na naše argumenty a začal stavbu připravovat. Už v roce 2015 byla hotová technická studie, v prosinci 2019 Ředitelství silnic a dálnic získalo pravomocné územní rozhodnutí,“ uvedl předseda Sdružení pro výstavbu komunikace Michal Jedlička.

Stát souběžně se stavebním řízením zahájil jednání s vlastníky pozemků o výkupech. „Majetkoprávní jednání byla zahájená letos začátkem dubna,“ doplnil informace tajemník Sdružení Martin Dostál.

Ten dále uvedl, že z informací v listech vlastnictví vyplývá, že je vykoupeno více než 63 procent potřebných pozemků. Odkup tak zbývá dokončit u několika málo pozemků, které zatím jsou ve vlastnictví soukromých osob.