V Bohumíně si letos připomínají 120. výročí vzniku místní tramvajové dopravy

BOHUMÍN – Letos je tomu 120. let, co začala v Bohumíně fungovat tramvajová doprava. Proto se ve městě chystá několik připomínek tohoto významného milníku. Jedním z nich je virtuální naučná stezka, která je plná unikátních historických snímků.

Na webu města v sekci Volný čas je k vidění například koňská tramvaj, která poprvé vyjela do ulic 22. prosince 1902, a také střet tramvaje s Tatrou 805 v roce 1963. Nechybí ani dokumentace likvidace motorového vozu po ukončení tramvajové dopravy v roce 1973. Vše je doplněno popisky. (odkaz najdete na konci článku)

Staňte se členy FB skupiny Život v Moravskoslezském kraji a žádná zpráva vám neunikne. Sledujte nás Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Online průřez historií tramvajové dopravy v Bohumíně, zejména pak místní městské trati, mohl vzniknout jen s pomocí nadšenců a odborníků na tuto oblast. Ti městu poskytli fotografické i textové podklady.

„Městská hromadná doprava je odmala mým koníčkem. Bohumínské tramvaje mě zvlášť začaly zajímat kolem roku 1970, kdy jsem se dozvěděl, že se chystá jejich rušení. Jezdil jsem je pak na Bohumínsko pozorovat a fotografovat,“ vysvětluje hlavní autor virtuální naučné stezky Jiří Boháček.

Celoživotní koníček promítl Jiří Boháček i do profesního života, když 39 let pracoval v dopravním stavitelství a od roku 2013 působil v Dopravním podniku Ostrava. Právě s DPO spolupracuje doposud, i když už je v důchodovém věku.

Jeho zkušenosti, kontakty, bohatý archiv a ochota spolupracovat umožnily městu vytvořit stezku čítající celkem sedm zastavení na trase Starý Bohumín náměstí – Nový Bohumín nádraží – vozovna bývalých Slezských zemských drah. V budoucnu u jednotlivých zastaveních budou stát informační tabule, ve Starém Bohumíně pak bude stát i elektronický kiosek.

Historie tramvajové dopravy v Bohumíně

Tramvaje jezdily v Bohumíně mezi lety 1902 až 1973 a stály na začátku i na konci tradice úzkorozchodných drah na Ostravsku a Karvinsku. Prošly postupným vývojem od koňského, přes parní až k elektrickému pohonu a lidi vozily nejen po městě, ale i do okolí ve směrech do Lutyně, Orlové, Karviné, Fryštátu, Hrušova a Ostravy.

Definitivní konec úzkorozchodných tramvají nastal krátce po půlnoci 1. října 1973, kdy byl z Hrušova vypraven poslední spoj linky číslo 18. Důvodem zrušení úzkorozchodných tratí v regionu byla zastaralost vozového parku, problémy s poddolovaným územím, kolize s výstavbou nových silnic a železnic či malá cestovní rychlost.

WWW odkaz: Virtuální naučná stezka